För dig med funktionshinder

Genom olika hjälpmedel kan man uppleva Lunds Allhelgonakyrka även med olika slags funktionshinder.

Till Allhelgonakyrkans ljudanläggning finns teleslinga inkopplad. Det finns även hörstavar att låna, kontakta vaktmästarna. Påtala för vaktmästaren omedelbart (gör det under gudstjänsten – vänta inte tills den är slut) om du har svårt för att höra vad som sägs under en gudstjänst.

Till vänster om Allhelgonakyrkan huvudentré finns det en ramp och dörröppnare som gör det möjligt att komma in i kyrkorummet med rullstol och rullator.

I samband med gudstjänster med nattvard (”mässa”) används alltid glutenfritt bröd och druvjuice. Nattvardsgången sker nedanför kortrappan.