Foto: Magnus Aronson /IKON

Barn och familj i Allhelgona

I Lunds Allhelgonaförsamling finns plats för barnen. Från de minsta till de lite större. Välkomna!