Avsiktsförklaring

Helgo

Vi i Allhelgonaförsamlingen vill på alla sätt vidmakthålla och utveckla vår levande församling. Det måste ske genom både ökade frivilliginsatser och nya initiativ – allt med fokus på att synliggöra vår identitet som i hög grad finns i kyrkomusiken.

Vi vill att Allhelgonakyrkan med sitt fantastiska kyrkorum ska utvecklas som konsertkyrka och att gudstjänstlivet också fortsättningsvis ska bygga på ett rikt musik- och körliv.

Läs mer om Helgo.