Väckelse i gränsland

Ur laestadianismens tidigaste historia. Red. Daniel Lindmark.

Den laestadianska väckelsen, som uppstod i mitten av 1800-talet kring kyrkoherde Lars Levi Laestadius i Karesuando och Pajala, kom snabbt att spridas över stora områden. Genom att förena finskspråkiga i Sverige, Norge och Finland kom laestadianisen att bli en gränsöverskridande rörelse på Nordkalotten. I boken Väckelse i gränsland klarläggs några av förutsättningarna för väckelsens framgång under laestadianismens tidigaste historia.

Lilly-Anne Østtveit Elgvin skriver om Lars Levi Laestadius teologi, där försoningen är det centrala temat. Hon visar att gudsbilden har grundläggande betydelse för teologin och att den metaforiska framställningen är bärande. I exegetisk strategi och teologisk metod griper Laestadius tillbaka på det förmoderna, och Elgvin menar att detta kan förklaras med hans djupa förankring i det traditionellt samiska.

I sin artikel om de laestadianska missionsskolorna presenterar Sölve Anderzén ny kunskap om skolornas betydelse för väckelsens spridning. Skolorna infördes på Lars Levi Laestadius initiativ i Jukkasjärvi och Karesuando församlingar. Under åren 1848-18ö2 hölls ambulerande skolor på ett femtiotal platser med hjälp av drygt tjugo lärare. Vid skolorna höll Johan Raattamaa och andra lärare andakter, där de verkade för nykterhet och kristendom genom att läsa upp Laestadius predikningar.

Boken innehåller även 16 tidigare okända brev som Lars Levi Laestadius skrev till sin svärson Per Lorens Stenborg. Breven har transkriberats och kommenterats av Sölve Anderzén, som i en särskild artikel behandlar hur breven har tillkommit och bevarats fram till idag. Breven bidrar med nya uppgifter om bland annat de laestadianska missionsskolorna och Laestadius familjeliv.

Antologin utgör volym 2 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap.

Pris: 100 kr (+ 45 kr porto)

Beställning

FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
Tel 070-648 67 56

soderberg.k@telia.com