Foto: Andreas Synning IKON

Stiftsgrupper

I Uppsala och Umeå finns stiftsgrupper som möts några gånger per termin. Stiftsgrupperna är en mötesplats för studerande, för gemenskap och erfarenhetsutbyte.

Luleå stift samlar till stiftsgrupp för de studerande till de fyra profilerna i Umeå och Uppsala. Syftet är att mötas inom och mellan de olika profilerna för utbyte av erfarenheter och för att knyta kontakter för ens framtida yrkesliv. Träffarna brukar byggas upp kring olika teman och föredragshållare.