Stiftsfullmäktige 13 maj 2022

Fredag 13 maj 2022 sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift på stiftskansliet i Luleå. Här finns kungörelsen, programmet och handlingarna.

Dag och tid: Fredag den 13 maj kl. 13.00–ca. 16.00

Plats: Stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40

Sammanträdet är offentligt. För allmänhetens närvaro krävs fysisk närvaro. Det sker ingen webbsändning.

Ärenden

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Upprop
 3. Val av justerare (tillika rösträknare)
 4. Godkännande av kallelse och kungörelse
 5. Fastställande av dagordning
 6. Anmälan av ev. inkomna motioner
 7. Luleå stift: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021
 8. Prästlönetillgångarna: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021
 9. Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2021
 10. Fyllnadsval av en ersättare i domkapitlet för mandatperioden 2022-2025
 11. Behandling av motionen: “Bättre skogsbruk, Bättre Ekonomi, Bättre Hållbarhet”
 12. Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022-2023
 13. Sammanträdet avslutas

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar finns även tillgängliga på stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40.

Kungörelsen anslås på Luleå stifts officiella anslagstavla den 29 april 2022 och distribueras samma dag till stiftsfullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare.


Skellefteå den 29 april 2022,

Elisabeth Engberg
stiftsfullmäktiges ordförande

Kallelse till stiftsfullmäktige

Fredag den 4 mars 2022 mailades kallelser till ledamöter inför kommande stiftsfullmäktige. Ordinarie ledamot anmäler deltagande senast den 19 april. Förhinder meddelas snarast.

Kallelse till stiftsfullmäktige (pdf)

Stiftsfullmäktige fördjupade sig i hållbarhet

Fredag 13 maj–lördag 14 maj möttes Luleå stifts stiftsfullmäktige. Den mesta tiden ägnades åt olika fördjupningsföreläsningar på ämnet hållbar utveckling. Det handlade bland annat om hopp, civilförsvar, social hållbarhet och miljörätt.