Rådet för Svenska kyrkan i utlandet i Luleå stift

Svenska kyrkan i utlandet finns på drygt 40 platser runt om i världen. Utlandskyrkorna fungerar i mångt och mycket som våra hemförsamlingar med gudstjänster, körer, barn och ungdomsgrupper med mera.

Men utlandskyrkan har också en viktig social roll. Kyrkorna blir för många som ett andra hem dit man går för att möta andra svenskar att dela vardagens problem och glädjeämnen. Det praktiskt diakonala arbetet är också stort. Sjukhus och fängelsebesök, hembesök, båtbesök, att ta hand om ungdomar som får problem och mycket mer.

I Sverige finns cirka 3 200 ombud som arbetar med att göra utlandskyrkan mer känd och hjälpa till att samla in pengar till kyrkorna. I varje stift finns ett SKUT-råd som jobbar med utbildning och information till de lokala ombuden. Om du vill veta mer om Svenska kyrkan i utlandets arbete eller var det finns kyrkor så kan du vända dig till någon i SKUT-rådet i Luleå stift.

Carina Westbrandt

SKUT-rådet i Luleå stift

Ordförande
Carina Westbrandt, Boden
Tfn: 0921-775 83

Vice ordförande
Rainer Lind, Piteå

Ledamöter
Kerstin Olofsson, Skellefteå

Helén Lindbäck, Piteå

Eva Ekblom, Luleå

Ewa Lindh, Umeå

Torbjörn Hörnberg, Vindeln