Foto: Alex & Martin/IKON

Särskilt för unga

Några de parallella aktiviteterna arrangeras av Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift. Här hittar du vilka.

Lördag 26 augusti

Förmiddag

Frälsarkransvandring

Här får vi tillsammans fördjupa oss i frälsarkransen samt få möjlighet att vandra en frälsarkransvandring i närheten av domkyrkan.

Varför finns det så många kyrkor?

Prästen Pär Parbring berättar om varför det finns så många kyrkor i världen. Vi fördjupar oss i några av dem och lär oss likheter och skillnader.

Eftermiddag

Inflytande och delaktighet i kyrkan, för vem och hur?

Celina Falk, Svenska kyrkans ungdomsdelegat i Kyrkornas världsråd, delar erfarenheter och vi funderar tillsammans på hur vi kan stärka barns och ungas inflytande och delaktighet i kyrkan.

Kristen tro enligt Luther

Svenska Kyrkans Ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitet leder passet.

 

Med reservation för ändringar!

Sportaktiviteter

Är du ung och vill du röra lite extra på benen? För dig finns möjlighet till ett innebandypass tillsammans med KRIK.

Boende för unga

För medlemmar i Svenska Kyrkans Unga och Salt i åldrarna 14–25 år finns möjlighet till gratis golvlogi.