Foto: Luleå stift

Samiskt konfirmandkors

Det har funnits önskemål om att ta fram ett samiskt konfirmationskors och efter samiskt konfirmandläger 2012 började Luleå stift att på allvar arbeta med frågan.

Det finns mycket
som talar för att efterfrågan på ett speciellt smycke har varit stor.
– När det inte funnits något sådant kors har anhöriga i stället köpt andra smycken till sina konfirmander, säger silverdesignern Torild Labba.
Under Jokkmokks marknad år 2013 och kommande sommar arbetades förslag på korset fram av stiftsadjunkt för samiskt kyrkoliv i Luleå stift Birgitta Simma, konfirmandkonsulent i Luleå stift Åsa Wiik samt silverdesignern Torild Labba. Luleå stifts samiska arbetsgrupp rekommenderade att låta Torild Labba designa ett samiskt konfirmationskors och att alla intresserade skulle ha möjlighet att köpa korset.

Korset är utformat
som en silverkula med fyra ringar som representerar de olika väderstrecken. Ett silverkors hänger på kulans undersida. När kulan vänds bildar även ringarna ett kors. En symbol för Guds treenighet sammanlänkad med traditionell samiskt smyckestradition.

Under Jokkmokks marknad 2014 fanns de första korsen färdiga till försäljning.

950 kr kostar silverkorset med kedja. Är du intresserad av att köpa korset, kontakta Torild Labba via mail på: torild.labba@live.se

Text: Birgitta Simma och Åsa Wiik Sandlund