Foto: Lars-Olov Sjöström

Roseniusdagen i Ånäset 2022

Årets Roseniusdag hölls i EFS bönhus i Ånäset, med särskilt fokus på väckelserörelsens byggnader. Först hölls en föreläsning med rubriken ”Det sitter i väggarna”.

Varje år i augusti arrangeras Roseniusdagen i Ånäset. Där föddes Carl Olof Rosenius år 1816. Han kom att bli en av Sveriges mest lästa religiösa författare och den svenska 1800-talsväckelsens främsta ledargestalt. Hans föräldrahem låg i Ånäset, i området där Kålabodaån och Flarkån flyter samman öster om nuvarande E4.

Huset där Rosenius föddes var uppfört i slutet av 1700-talet. Det köptes i mitten av 1930-talet av EFS, som växte fram ur kretsen kring Rosenius. År 1939 beslutades att huset skulle flyttas till den nystartade Solviks folkhögskola i Kåge. Där fungerade huset bland annat som bibliotek och elevbostad.

År 1972 flyttades Roseniusgården tillbaka till Ånäset, men till en ny plats, det gamla kyrkstadsområdet nära Nysätra kyrka. Där står det nu och används som Roseniusmuseum och samlingslokal.

Roseniusgården ägs av EFS Västerbotten och sköts om av Roseniusgårdens Vänner, som gör löpande underhåll och arrangerar olika sammankomster. I huset finns möbler och föremål som ägts av Carl Olof Rosenius och hans far, prästen Anders Rosenius (1780–1841). I huset finns unika interiörmålningar av Sixten Fager, som konserverat den ursprungliga väggdekoren.

Årets Roseniusdag hölls i EFS bönhus i Ånäset, med särskilt fokus på väckelserörelsens byggnader. Först hölls en föreläsning med rubriken ”Det sitter i väggarna”. Där berättade Lars Olov Sjöström tillsammans med Roland och Inger Ivansson om Roseniusgårdens historia och om de människor som under olika perioder bott där.

Därefter föreläste professor Daniel Lindmark om den rosenianska väckelsens möteslokaler. Han visade bland annat på hur landsbygdens skolor på många ställen har använts som möteslokaler för väckelserörelsen. Ibland har bönhus byggts för att också inrymma skola. EFS har på vissa platser övertagit och byggt om existerande skolhus. Den mest utbredda kopplingen mellan bönhus och skola har dock varit av annat slag. På många håll användes nämligen skolhuset som samlingslokal för missionsvännerna innan man fick till stånd ett särskilt bönhus.

Roseniusdagen avslutades med en gudstjänst där prästen Kenneth Ruuth predikade och sjöng. Roseniusdagen arrangerades av Roseniusgårdens Vänner i samverkan med Bygdeå församling, Luleå stiftshistoriska sällskap och studieförbundet Sensus.