Foto: Magnus Aronson/IKON

Reformationsåret 2017

År 2017 var det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på slottskyrkans port i Wittenberg, det som blev startskottet på reformationen.