Foto: Magnus Aronson/IKON

Reformationsåret 2017

År 2017 var det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på slottskyrkans port i Wittenberg, det som blev startskottet på reformationen.

Martin Luther som legofigur.

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. I tio korta filmer och fjorton texter får du veta mer.

95 teser

Mest känd är kanske Martin Luther för de 95 teserna som han spikade upp på Slottskyrkans dörr i Wittenberg. Här kan du läsa dem, på svenska.

Vit gammal kyrka.

Från reformationen till idag

1900-talet kom att innebära en stor teologisk återupptäckt av Luther i svensk teologi. Folkkyrkotanken kom att exempelvis formuleras som en effekt av Luthers lära om nåd. Folkkyrkan blev genom sitt utspridda nät av församlingar ett erbjudande om nåd till alla inom det svenska territoriet.