Foto: Magnus Aronson/IKON

Parallella aktiviteter

Här finns kort information om innehåll och lokal för de föreläsningar m.m. som ägde rum under lördagen.

De åtta första är desamma både på för- och eftermiddagen.

Lördag 26 augusti 11.00

KÖRSPÅRET
Lokal: Stora Salen, kulturens hus

BARNSPÅRET 
Lokal: samlas i kulturens hus entré kl. 10.45

1.11) Tomas Nygren: Nåden allena
Lokal: EFS-kyrkan

Hur har vi förvaltat arvet? Vad är dagens utmaningar och möjligheter?

Tomas Nygren är teol. dr. och högskolelektor i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola.

2.11) Kerstin Wimmer: Tron allena – Två ord om Gud och människan
Lokal: Skeppet, stiftskansliet

Luthers kamp för att vi ska tala ärligt om Gud och med Gud.

Kerstin Wimmer arbetar på den teologiska fakulteten vid Köpenhamns universitet.  Läs mer om Kerstin Wimmer.

3.11) Carl Axel Aurelius: Ordet allena
Lokal: Pingstkyrkan

"Ordet har verkat och uträttat det hela." Martin Luther och den myndiga församlingen.

Carl Axel Aurelius är biskop emeritus i Göteborgs stift. Läs mer om Carl Axel Aurelius.

4.11) Karin Johannesson: Anden allena – Evangelium för andfådda
lokal: Olga Bardh, kulturens hus

Martin Luther framhöll att det är Anden allena som väcker vår tro och låter den växa. Hur utvecklade han den tankegången och när är Luthers perspektiv på Andens verksamhet befriande för oss idag? 

Karin Johannesson är komminister i Övre Älvdals församling samt universitetslektor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Läs mer om Karin Johannesson.

5.11) Jan-Olof Nordström: idealitet som utmanar
lokal: VIP, kulturens hus

Om konsten och möjligheten i att vara kyrka tillsammans. Vad innebär det allmänna prästadömet idag, i relation till att så många vill engagera sig i kyrkan?

Jan-Olof Nordström är samordnare för Ideellt forum. Läs mer om Jan-Olof Nordström.

6.11) Tin Mörk: Nya sätt att vara kyrka
Lokal: hägnan, Kulturens hus

Är en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem? Vi använder grundtankarna i Nya sätt att vara kyrka och samtalar om hur de kan påverka våra liv.

Tin Mörk är projektledare och inspiratör för Nya sätt att vara kyrka.

7.11) Ingrid Lundström Och Ulrica Vedin: Alphaarbetet– Det goda samtalet i församlingens mitt
Lokal: Labyrint, Kulturens hus

Hur möter vi dagens sökare? Och hur ger vi utrymme för våra egna frågor? Öppenhet, tydlighet och respekt är viktiga delar i en Alphakurs. Vittnesbörd från Luleå domkyrkoförsamling som under många år använt Alpha med framgång. Vi ger också smakprov på Alphas nya fräscha filmserie. Det finns också en filmserie speciellt utarbetad för ungdomsgrupper.

Ingrid Lundström är utvecklingskonsulent på EFS och Alphautbildare. Ulrica Vedin är diakon i Luleå domkyrkoförsamling.

8.11) Olle Carlsson: Livsstegen
Lokal: Serveringen, missionskyrkan

Från maktlöshet till medkänsla. Berättelser om öppenhet och delaktighet, erfarenheter från Katarina kyrka i Stockholm.

Olle Carlsson är kyrkoherde i Katarina församling.

9.11) Pär Parbring: Varför finns det så många kyrkor?
Lokal: Världsarvet: kulturens hus

Vi fördjupar oss i några av de många kyrkorna i världen och lär oss likheter och skillnader.

Pär Parbring är stiftsadjunkt på Luleå stift. Läs mer om Pär Parbring

10.11) Roseniusspel: Tvivel och tro
Lokal: Lilla salen, kulturens hus

Berättelser om Carl Olof Rosenius liv.

Teatergrupp från Roseniusgårdens vänner/EFS Västerbotten. Läs mer om Roseniusgårdens vänner

11.11) Svenska Kyrkans Unga: Frälsarkransvandring
plats: I närheten av domkyrkan

Här får vi tillsammans fördjupa oss i frälsarkransen samt få möjlighet att vandra en frälsarkransvandring i närheten av Domkyrkan.

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro.

Lördag 26 augusti 14.00

1.14) Tomas Nygren: Nåden allena
Lokal: lilla salen, kulturens hus

Hur har vi förvaltat arvet? Vad är dagens utmaningar och möjligheter?

Tomas Nygren är teol. dr. och högskolelektor i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola.

2.14) Kerstin Wimmer: Tron allena – Två ord om Gud och människan
lokal: skeppet, stiftskansliet

Luthers kamp för att vi ska tala ärligt om Gud och med Gud.

Kerstin Wimmer arbetar på den teologiska fakulteten vid Köpenhamns universitet. Läs mer om Kerstin Wimmer.

3.14) Carl Axel Aurelius: Ordet allena
lokal: pingstkyrkan

"Ordet har verkat och uträttat det hela." Martin Luther och den myndiga församlingen.

Carl Axel Aurelius är biskop emeritus i Göteborgs stift. Läs mer om Carl Axel Aurelius.

4.14) Karin Johannesson: Anden allena – Evangelium för anfådda
lokal: olga bardh, kulturens hus

Martin Luther framhöll att det är Anden allena som väcker vår tro och låter den växa. Hur utvecklade han den tankegången och när är Luthers perspektiv på Andens verksamhet befriande för oss idag?

Karin Johannesson är komminister i Övre Älvdals församling samt universitetslektor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Läs mer om Karin Johannesson.

5.14) Jan-Olof Nordström: Idealitet som utmanar
Lokal: vip, kulturens hus

Om konsten och möjligheten i att vara kyrka tillsammans. Vad innebär det allmänna prästadömet idag, i relation till att så många vill engagera sig i kyrkan?

Jan-Olof Nordström är samordnare för Ideellt forum. Läs mer om Jan-Olof Nordström.

6.14) Tin Mörk: Nya sätt att vara kyrka
lokal: hägnan, kulturens hus

Är en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem? Vi använder grundtankarna i Nya sätt att vara kyrka och samtalar om hur de kan påverka våra liv.

Tin Mörk är projektledare och inspiratör för Nya sätt att vara kyrka.

7.14) Ingrid Lundström och Ulrica vedin: Alphaarbetet mitt i församlingen
lokal: labyrint, kulturens hus

Hur möter vi dagens sökare? Och hur ger vi utrymme för våra egna frågor? Öppenhet, tydlighet och respekt är viktiga delar i en Alphakurs. Vittnesbörd från Luleå domkyrkoförsamling som under många år använt Alpha med framgång. Vi ger också smakprov på Alphas nya fräscha filmserie. Det finns också en filmserie speciellt utarbetad för ungdomsgrupper.

Ingrid Lundström är utvecklingskonsulent på EFS och Alphautbildare. Ulrica är diakon i Luleå domkyrkoförsamling.

8.14) Olle Carlsson: Livsstegen
lokal: serveringen, missionskyrkan

Från maktlöshet till medkänsla. Berättelser om öppenhet och delaktighet, erfarenheter från Katarina kyrka i Stockholm.

Olle Carlsson är kyrkoherde i Katarina församling.

9.14) Hjördis Brännström: Dramaworkshop
lokal: serveringen, stiftskansliet

Inspiration och prova-på!

Hjördis Brännström är lärare på Edelviks folkhögskola. Läs mer om Hjördis Brännström.

10.14) Celina Falk: Inflytande och delaktighet i kyrkan, för vem och hur?
lokal: lilla salen, pingstkyrkan

Celina Falk delar erfarenheter och vi funderar tillsammans på hur vi kan stärka barns och ungas inflytande och delaktighet i kyrkan.

Celina Falk är Svenska kyrkans ungdomsdelegat i Kyrkornas världsråd.

11.14) Arbetsgruppen för kristen tro och identitet: Kristen tro enligt Luther
lokal: världsarvet, kulturens hus

Svenska Kyrkans Ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitet kom till efter ett årsmötesbeslut 2011.

12.14) Litteratursamtal: Befrielse och boja – Arvet efter Luther
lokal: Vingen, biblioteket/kulturens hus

Ett samtal med Per Svensson (författare och kulturkritiker på Sydsvenskan, tidigare kulturchef på Expressen), Ewa Cronsioe (författare, präst och f.d. tv-producent) och Per Åkerlund (präst och bokförläggare). Samtalsledare Henrik Bergner (folkbildare och f.d. bokhandlare), litteratursamtalet sker i samarbete med Stadsbiblioteket i Kulturens hus.

13.14) Föreställning: Luther död eller levande
lokal: missionskyrkan

I föreställningen Luther – död eller levande vänder skådespelaren upp och ner på bilden av reformatorn, bibelöversättaren och själasörjaren Luther. Fram träder en man med humor, livsglädje och varm omsorg om andra, liksom en man som kämpade med sin Gud, med sin tro och sina tvivel. I programmet ingår orgelmusik som är komponerad av domkyrkoorganisten i Storkyrkan i Stockholm, Mattias Wager.

Per Ragnar är en av Sveriges mest kända skådespelare, men också författare och regissör. Patrik Sandin är organist i Ersta kyrka, Stockholm, samt sångsolist med framträdanden både i Sverige och utomlands. Läs mer om Per Ragnar.

 

Med reservation för ändringar!