Vi ber för Konde

Nyhet Publicerad Ändrad

Inför reformationsdagen den 31 oktober ber vi för vårt vänstift Konde i Tanzania. Använd gärna bönen i gudstjänsten.

Som ett led i vänstiftsrelationen har Luleå stift och Konde stift i Tanzania utbytt förbönsämnen inför reformationsdagen den 31 oktober. Använd gärna bönen nedan som en del i Kyrkans förbön.

Gud, vi ber för våra bröder och systrar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Konde stift, Tanzania,
för biskop​ Edward Johnson Mwaikali och stiftsledningen,
för alla församlingar och det viktiga arbete som sker där.
Vi ber särskilt för Matema Bible and Vocational School och dem som utbildas där för tjänst i kyrkan.

Internationellt arbete

I Luleå stift finns ett omfattande internationellt engagemang. Vi tillhör världens största globala nätverk, den världsvida kyrkan.

Biskopens resa i vänstiftet Konde

Den 9–13 maj besökte biskop Åsa Nyström vänstiftet Konde i Tanzania. Tillsammans med Maria Klasson Sundin, biskopens adjunkt, mötte hon representanter för att vänstiftsrelationen ska utvecklas.