Bild på två unga kvinnor i samtal.
Foto: Kristin Lidell/Ikon

Välkommen till Universitetskyrkan

Nyhet Publicerad

Till Universitetskyrkan är alla välkomna, oberoende av religion och livsåskådning. Luleå stift har tagit fram en välkomstflyer och affisch för Universitetskyrkan i Luleå stift där man via en QR-kod enkelt kommer till Universitetskyrkans webbsidor. Flyer och affisch går att få från sin församling. 

Universitetskyrkan finns vid högskolor och universitet runtom i Sverige, för såväl studenter som personal. I Luleå stift finns Universitetskyrkan i Luleå, Skellefteå eller Umeå.

Via Luleå stifts hemsida eller på Sveriges kristna råds hemsida, finns information om Universitetskyrkan samt länkar till Universitetskyrkan på respektive studieort. Luleå stift har tagit fram en välkomstflyer och affisch för Universitetskyrkan i Luleå stift där man via en QR-kod enkelt kommer till Universitetskyrkans webbsidor. Flyer och affisch går att få från sin församling. 

Ida Marcusson, stiftsadjunkt med samordningsansvar mot universitetskyrkan i Luleå stift har tidigare arbetat på Universitetskyrkan och berättar om vilka behov Universitetskyrkan möter bland studenter och personal.

- Universitetskyrkan möter många behov och finns till för både studenter och personal oavsett tro eller livsåskådning. Alla är välkomna som den en är och att få möta ett sådant sammanhang är värdefullt och viktigt. 
  Många önskar få samtala med någon om det som just nu pågår i livet. Det kan vara allt från ensamhet, att ha flyttat till en ny stad och hur man får livet att gå ihop, till de stora existentiella frågorna, tro och tvivel. Att samtalen hos Universitetskyrkan inte kostar något och att få möta någon med tystnadsplikt, är viktigt för många. 
   Det finns också behov av mötesplatser, att få möta andra och vara en del av en gemenskap. Det kan till exempel vara att mötas och äta middag, fika, samtala eller sjunga i kör. Att mötas för en bön- och gudstjänstgemenskap eller att få stöd i att hitta ett sammanhang. 
   När sorgen och krisen drabbar på olika sätt, finns Universitetskyrkan där och kan ge stöd både till den enskilda såväl som till klassen eller personalgruppen. 

- Universitetskyrkan bjuds också in att hålla föredrag kring olika teman, exempelvis vid något program, till någon Studentförening eller personalgrupp. Det kan bland annat handla om sorg, existentiell hälsa eller människosyn och människovärde.

Universitetskyrkan är ekumenisk 

Universitetskyrkan är ekumenisk vilket betyder att det är ett samarbete mellan flera kristna samfund. Ekumenik är kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och söka enhet. Den världsvida kyrkan består av många olika kyrkor och samfund och Universitetskyrkan är en del av det.

Arbetslagen i Universitetskyrkan kan därför se lite olika ut runtom i Sverige. På många håll kan du möta medarbetare från både Svenska kyrkan och andra kristna samfund. Vill någon ha kontakt med en annan trosinriktning hjälper Universitetskyrkan gärna till att förmedla en sådan kontakt.

Läs mer

Universitetskyrkan - Sveriges kristna råd

Universitetskyrkan i Luleå stift - Luleå stift 

Universitetskyrkan Luleå - Svenska kyrkan i Luleå

Kyrkan på Campus - Svenska kyrkan Skellefteå

Kyrkan på campus - Svenska kyrkan i Umeå

Studieorter - Sveriges kristna råd