Textilkonstnären Britta Marakatt Labba tilldelas samiska rådets kulturpris

Nyhet Publicerad

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat att tilldela 2023 års kulturpris till textilkonstnären Britta Marakatt Labba, Övre Soppero. Hon får priset för hennes långvariga konstnärliga arbete att synliggöra samisk kultur och samisk identitet i både kyrka och samhälle.

Samiska rådet i Svenska kyrkan tilldelar textilkonstnären Britta Marakatt Labba, Övre Soppero, sitt kulturpris 2023. Hon får priset för sitt långvariga konstnärliga arbete att synliggöra samisk kultur och samisk identitet i både kyrka och samhälle. Läs mer i pressmeddelandet.

Britta Marakatt Labba. Foto: Tim Kristensson

– Jag gläds med Britta över att hon nu fått Samiska rådets kulturpris. Hon bidrar med sin konstnärliga skicklighet, sin skarpa samhällskritiska blick och sina fantastiska kyrkliga textilier till att Svenska kyrkan alltmer kan bli en kyrka där samiskt kyrkoliv  blir synligt, tydligt och levande, säger Åsa Nyström, biskop i Luleå stift och biskopsmötets representant i Samiska rådet.

2014 överlämnade Britta den nya biskopsskruden till Luleå stift och dåvarande biskop Hans Stiglund. Läs mer om den nedan.

Biskopsskruden med samiska inslag

Biskopsskruden med samiska inslag tillverkades av textilkonstnären Britta Marakatt-Labba och överlämnades 2014. Den innehåller bland annat naturmaterial som skinn och renhorn.

Samiska rådet i Svenska kyrkan 2022-2025.

Samiska rådet i Svenska kyrkan

Till uppgifterna hör att främja den samiska kulturens egenart och uttryck i kyrkolivet och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst och andaktsliv.

Samiska rådets kulturpris

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett årligt kulturpris till någon eller några som gjort insatser som främjar samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet. Årets pristagare är Britta Marakatt Labba.