Symposium om kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset

Nyhet Publicerad

Den 15–16 juni hålls ett symposium om kyrkans roll vid försvenskningen av meänkielitalande områden. Symposiet är en del av den statliga sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

När gränsen till Finland drogs 1809 delades ett geografiskt kulturellt område. Tornedalen delas i två rikshalvor och den finsktalande befolkningen blir minoritet i Sverige. I slutet av 1800-talet börjar en försvenskning av Tornedalen, som pågår långt in på 1900-talet. Svenska kyrkan var en aktör som hade stor påverkan på utvecklingen.

Ritvaelsa Seppälä är stiftsadjunkt för sverigefinskt och meänkielispråkigt arbete. Hon är Luleå stifts representant i planeringen av symposiet den 15–16 juni och menar att det hör till allmänbildningen att känna till sin lokala och regionala historia.

– Under symposiet får vi del av historia från vår del av Sverige, historia som vi inte har läst i skolan. Men det här symposiet tar också fram kunskap om kyrkans roll i de historiska skeendena, som är viktigt för oss i kyrkan att känna till. Hur gick det till när stora delar av norra Sverige bytte språk och kultur? Vad var det för krafter som drev på försvenskningen av folket som identifierar sig som tornedalingar, lantalaiset och kväner, säger Ritvaelsa Seppälä.

Ökad förståelse för hur historien påverkar oss i dag

Symposiets första dag handlar om att göra en historisk återblick om insamling av mänskliga kvarlevor, kyrkans roll i skolväsendet och historiska ageranden. Dag två vänder blicken framåt, om laestadianismen och språkfrågan och om den norska kommissionens pågående arbete.

Ritvaelsa Seppälä hoppas att deltagarna ska få med sig ökad förståelse för hur historien påverkar människor än i dag. Minnen och upplevelser är olika, men många äldre med rötter i norra Sverige vittnar till exempel om svåra upplevelser från skoltiden då deras hemspråk blev förbjudet eller de förklarades vara mindre värda.

– Det finns minnen från tid då man som tillhörande en folkgrupp förklarades som en underlägsen ras och som intressant objekt i forskning. Barn och unga "ärver" de gångna generationernas ofta smärtsamma erfarenheter av att ha blivit förnekade, förtryckta och illa behandlade på grund av sina rötter i en folkgrupp annan än svensk, säger Ritvaelsa Seppälä.

Om komissionen

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsatts av svenska regeringen. Initiativet för att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten.

Källa: komisuuni.se

"Det är en process som gör ont"

Den 15 november mötte Stefan Aro och Kaisa Syrjänen Schaal stiftskansliet för att fortbilda personalen om arbetet med sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. De vittnade om historier om övergrepp mot meänkielitalande, berättelser om barn som utsattes för skallmätningar och skickades till arbetsstugor.