Diakoner och volontärer vandrar med en kaffevagn på gatorna i Luleå.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Svenska kyrkan - mer än många tror

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan är en viktig aktör som tillsammans med andra goda krafter vill bygga ett så bra samhälle som möjligt. I broschyren "Mer än många tror" beskrivs vad Svenska kyrkan bidrar med i samhället. Ladda ner och läs broschyren.

Ladda ner och läs broschyren.

Svenska kyrkan har verksamhet i nära 1 300 församlingar och landet runt är kyrkan en viktig samlingsplats. Vi finns även på många andra ställen och möter människor där de och samhället behöver oss. Från vaggan till graven, i glädje, kris och sorg kan kyrkan ingjuta mod, ge hopp och stärka känslan av mening. Alla är välkomna. 

Broschyren "Mer än många tror – en presentation av vad Svenska kyrkan bidrar med i samhället" försöker ge en överblick över bredden och mångfalden i Svenska kyrkans verksamhet, i det vardagliga församlingslivet och som en aktör i samhället både i Sverige och internationellt. Fokus ligger på samverkan och samhällsnytta.

Materialet kan användas för att berätta om Svenska kyrkan, vad kyrkan står för och vad man bidrar med som medlem. Även den som har god kännedom om kyrkans liv kan göra nya upptäckter och kanske känna en stolthet över att vara en del av allt detta. Ibland kan det vara värdefullt att ta ett steg bakåt och se en större bild än det närmaste, det som är ens vardag.

Under ett år håller Svenska kyrkan nästan 300 000 gudstjänster. 40 000 barn döps och 90 000 körsångare samlas för gemenskap och för att göra gudstjänstlivet rikare. Det är mer än många tror och det är något att vara stolt och glad över att tillhöra.

Ladda ner och läs broschyren.