Styr våra steg in på fredens väg

Nyhet Publicerad

Äntligen var det dags för alla internationellt intresserade, kontaktpersoner och samordnare i stiftets församlingar att få möjlighet att träffas igen. Efter ett par år med endast digitala möten samlades dryga hundratalet intresserade till Luleå stifts Internationella konferens som anordnades i Skellefteå den 4 till 5 februari.

Dagarna var fyllda av inspiration, fördjupning och utbyte i internationella frågor, inblickar i kyrkans globala arbete men också gudstjänster och gemenskap. Luleå stift och EFS har nätverk och kopplingar på många håll till den världsvida kyrkan och i seminarierna berördes många olika frågor.

Söndagsgudstjänst under Internationella konferensen. Foto: Maria Lundström Pedersen

Kristi kyrka, en fredsrörelse
Kriget har dominerat nyheterna det senaste året. I den här tiden med stora konflikter i hela världen, ökande våld på hemmaplan, då behöver vi arbeta med frågor om fred. Vår kristna tro säger att freden ligger i Guds händer och utmanar oss att vandra fredens vägar. Så det finns skäl att återupptäcka Kristi kyrka som en fredsrörelse.  Hur ser vår gemensamma pilgrimsvandring för fred och hållbart liv ut?

Vandra fredens väg
Att vandra fredens väg, det är Jesu sätt att ge oss vägledning, sa Annika Spalde som är diakon, författare, klimataktivist och en av huvudtalarna. Vi som vet att Gud är kärlek ska visa det för världen. Om Gud vill leda oss in på en ny väg som kan vara svår, så är vi inte ensamma på den vägen. Vi kristna behöver experimentera, pröva oss fram till vilka handlingar som är uttryck för Guds rike.

 

Annika Spalde, diakon, författare och klimataktivist

En öppen gränsöverskridande gemenskap är en del i lokalt fredsarbete.  Att vi delar med oss av våra resurser är fredsbyggande, alltför stora skillnader medför konkurrens. Och om vi inte tar kamp för miljöfrågorna kommer mycket ont att hända. Att tjäna varandra, dela resurser och vandra varsamt på jorden är delar av fredsarbetet. 

Vi behöver också lära oss konflikthantering och mötas i dialog över det som händer, vad vi ska göra av alla såriga händelser. Vi måste öva förlåtelse, öva, annars är det svårt att bygga gemenskap och att öva förlåtelse motverkar att konflikter trappas upp.  Vi behöver större medkänsla med både oss själva och andra.

”Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas” som det står i Romarbrevet. Skapa fredskulturer i församlingarna, odla öppenhet inför den andre och verka mot främlingsfientlighet. Vi är alla inbjudna att leva och gestalta fredsriket avslutade Annika Spalde. 

När man delar har man mer tillsammans! 
Josh Armfield, den andre huvudtalaren, berättade om sin väg från ung student i USA till att nu leva i en kommunitet i en by strax utanför Luleå. Efter en kort utbildning blev han inkallad till militärtjänst i Irak. Han gick i gudstjänster och tog fasta vid Jesus ord ”Älska dina fiender och be för dem”.  Josh kunde inte komma ifrån tanken att ”det här är inte rätt”. Han blev kvar i Irak ett år, återvände sedan hem och flyttade in i en kommunitet för att leva i Jesu efterföljd i vardagen. Fokus var att gestalta Guds rike, att experimentera och fundera på hur det kan se ut. Och en stor del i kommunitetslivet vara att praktisera fred.

Josh Armfield Foto: Maria Lundström Pedersen

När Josh så småningom kom till Sverige (det var kärleken, en flicka från Jokkmokk som också blev hans fru) föddes en djup längtan att gestalta Guds rike i vardagslivet.

 Längtan att få dela vardagslivet med andra, stötta och hjälpa varandra, blev så småningom en kommunitet som nu funnits i sju år och som förändras hela tiden, just nu består den av nio personer. 

- Det enklaste sättet är att visa gästfrihet, det kan alla. Att vi ser våra hem som vi platser vi bjuder in till, inte bara vänner utan också främlingar, avslutade Josh Armfield. 

En sjungande kyrka är en stark kyrka!
I ett av seminarierna ljöd sånger från hela världen. Rytm och ton där tro, teologi och engagemang för liv och fred förenades. Prästen och musikern Leif Nahnfelt höll i seminariet ”Jorden runt på 80 minuter” tillsammans med musikern Anna Renström. 

Seminariet "Jorden runt på 80 minuter". Foto: Maria Lundström Pedersen

Konsenus gäller i Kyrkornas världsråds generalförsamling
Celina Falk rapporterade från Kyrkornas världsråds generalförsamling där alla beslut tas genom konsensus (att alla är eniga).

Celina Falk, från Kyrkornas världsråds centralkommitté. Foto: Maria Lundström Pedersen

Det sker inte genom omröstning utan genom att alla 150 delegater har ett orange kort och ett blått kort. När man är positiv till ett beslut håller man upp det orange kortet, då känner man sig varm, mot beslutet eller tveksam det blå, då känner man sig kall. Alla som visat ett blått kort får berätta varför och så fortsätter processen tills alla fått säga sin mening. Det kan ta tid, pauser och samtal är viktiga för att nå enighet. Allas ska få höras, allas röster är viktiga. Inget beslut innan all är orange!

Globala rådet

Delar av Luleå stifts globala råd. Foto: Maria Lundström Pedersen

Delar av Luleå stifts globala råd fanns på plats under Internationella konferensen. Rådet består av representanter från olika församlingar är en referensgrupp till stiftsstyrelsen och kontaktgrupp till församlingarna. 

Text och bild: Maria Lundström Pedersen.