Foto: Marianne Hedman och Lars-Olov Sjöström

Stiftshistoriska sällskapets senaste samlingar

Nyhet Publicerad

Under terminen har Luleå stiftshistoriska sällskap redan hunnit med två träffar. Först ett symposium i Hjoggböle och sedan en föreläsning på Roseniusdagen i Ånäset.

Under augusti och september har Luleå stiftshistoriska sällskap hunnit genomföra två av sina planerade aktiviteter. Dels en föreläsning på Roseniusdagen i Ånäset, som handlade om Roseniusgårdens historia, och dels ett symposium den 10 september, på temat "Bönhusens historia i övre Norrland".

Läs reportage från båda tillfällena >