Stiftshistoriska sällskapet har haft årsmöte

Nyhet Publicerad

I början av april möttes Stiftshistoriska sällskapet i Bureå för årsmöte och föredrag, ett efterlängtat möte efter pandemiuppehåll.

Lördag 2 april ägde Stiftshistoriska sällskapets årsmöte rum i församlingsgården i Bureå. Samlingen inleddes av ordförande Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet.

Kersti Karlsson, Kåge, höll ett föredrag om "Maja-Lisa Söderlund, en modig kvinnlig förebild". Maja-Lisa, från Frostkåge, var en viktig gestalt i nyläseriet under första halvan av 1800-talet. Hon kom också att bli betydelsefull för Carl Olof Rosenius, en av grundarna till EFS.

Kersti Karlsson föreläste.

Under det gångna året har sällskapets verksamhet av naturliga skäl varit väldigt begränsad, men bokutgivningen har fortsatt. Under 2021 gavs både Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven (Red. Daniel Lindmark, Artos förlag 2021) och Byabönen i Tornedalen ur ett kyrkohistoriskt perspektiv (Eva Hellman, Umeå 2021) ut.

Årsmötesförhandlingar i församlingsgården i Bureå.

Den 10 september kl 11.00–16.00 kommer sällskapet att anordna ett symposium i Sjöns bönhus i Hjoggböle: Om bönhusens historia i övre Norrland.

 

Pär Parbring

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.