Stiftsfullmäktige genomfördes digitalt

Nyhet Publicerad

Den 20 november 2020 genomfördes för första gången någonsin Luleå stifts stiftsfullmäktige digitalt på grund av rådande pandemi. Ämnen som skogsbruk och gudstjänstliv lockade till debatt i detta fullmäktige som också livesändes.

-  Det är speciellt att ses så här för många av oss, det är så mycket som har varit annorlunda, men vi börjar bli vana vid det. Jag är glad för det goda samarbetet jag haft med Yvonne Stålnacke och Bertil Burén i presidiet, inledde ordförande Elisabeth Engberg,  Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

I ett coronasäkert forum i videomötesprogrammet Teams samlades alltså Luleå stifts stiftsfullmäktige digitalt med ungefär 60-talet medverkande under fredagskvällen den 20 november 2020.

Ordförande förklarade mötet öppnat och berättade att man tar beslut efter tyst acklamation. Heidi Stenberg, stiftsjurist och mötets sekreterare, noterade närvaro med de 57 deltagande.

Beslut togs att Eva Hedesand Lundqvist och Kristina Bäckström till ordinarie justerare, Anders Pettersson och Jens Lundqvist till ersättare.

Stiftsfullmäktige godkände kallelse och kungörelse och förklarade sammanträdet utlyst.

Dagordningen fastställdes i enlighet med kungörelsen.

Anders Landström gick igenom Prästlönetillgångarnas verksamhet och ekonomi för 2021-2023. Därefter tog Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, och Anders Granberg, ekonomichef, över för att gå igenom Luleå stifts plan för verksamhet och ekonomi för samma period. 

- Några av prioriteringsområdena för kommande period är gudstjänstutveckling, stärkt själavårdskompetens och ett omfattande arbete med fastighetsförsörjningplanen, sa Eva-Maria Karlsson.

- Corona och medlemsminskning leder till minskade inkomster. Kyrkoavgiften minskar år för år i  kronor räknat, berättade Anders Granberg.
- Vi har en  betydande ekonomisk utmaning men vi har en bra buffert uppbyggd under tidigare år. Det finns hopp!

Här följde debatt kring kyrkans skogsbruk (hur kan det göras än mer miljövänligt och ska man satsa på hyggesfritt skogsbruk) och kring gudstjänstlivet (en viktig och avgörande fråga där vi måste engagera oss mer). 

Stiftsfullmäktige yrkade bifall till bland annat:
prästlönetillgångarnas plan för verksamhet och ekonomi 2021-2023
Luleå stifts plan för verksamhet och ekonomi 2021-2023

Stiftsfullmäktige beslutade i enlighet med stiftsstyrelsens förslag kring en motion om Norrbottniabanan.

Stiftsfullmäktige beslutade enligt stiftstyrelsens förslag  vad gäller fyllnadsval av yrkesrevisor, beslutsfattande på distans,  revidering av stiftsfullmäktiges arbetsordning, kyrkoval 2021, revidering av arvodesreglemente, bidrag till nomineringsgrupper och sammanträden 2021.

Biskop Åsa Nyström beättade om goda insatser som församlingarna gjort i coronatid.

- Det här året har varit exceptionellt. Vi har ställt om, inte ställt in. Det har varit en fantastisk kreativitet om att ställa om!

 - 80% av alla våra enheter har aktivt ställt om vårt barnarbete. 

- Mitt i pandemin har vi tagit utvecklingssteg som känns goda. Just i dag  har vi andats ut då vi klockan 16 tillsammans med landshövdingar och smittskyddsläkare fått till undantag för begravningsgudstjäsnterna. Nu har vi 20 deltagare från tidigare maxanal 8 personer – det känns så värdigt och gott att få ha varit med i det samspelet med regeringen.

Biskopen höll en gemensam bön med de deltagande.

Ordförande Elisabeth Engberg tackade för ”en spänstig och bra debatt” och förklarade mötet avslutat.