Foto: Rolf Eriksson/Luleå stift

Skogen i Västerbotten drabbad av stormen Hans

Nyhet Publicerad Ändrad

Stormen Hans drabbade Västerbotten i början av augusti, även skog som prästlönetillgångarna i Luleå stift förvaltar. Nu pågår arbetet med att ta bort den nedblåsta skogen och plantera ny.

I mitten av augusti inleddes inventering efter att stormen Hans dragit fram den 8 augusti. Den visade att det uppkommit stormskador i prästlönefastigheten Malå 3:1. Fler inventeringar gjordes, bland annat med hjälp av drönare.

– I Sorsele bedöms cirka 21 ha av 2100 ha vara nedblåst till den grad att vi är skyldiga enligt skogsvårdslagen att ta bort den nedblåsta skogen och börja om på nytt. Spridda vindfällen finns också i den övriga skogen men i mindre omfattning, säger Anders Landström, stiftsjägmästare.

Han berättar att ungefär hälften av den cirka 320 ha stora fastigheten produktiv skogsmark i Malå har blåst sönder. Det gäller skog i alla åldrar.

– I Norsjö har vi vår fastighet i de sydöstra delarna och gör bedömningen att vi klarat oss med spridda vindfällen, säger Anders Landström.

Eftersamråd med rennäringen har 150 ha anmälts för avverkning, eftersom den är så pass kraftigt stormskadad att det måste planteras ny skog. Avverkningen är nu påbörjad och förväntas ta minst en månad.

Prästlönetillgångarna i Luleå stift

Skog, jord och fonder som Svenska kyrkan förvaltar går under namnet prästlönetillgångarna. De ska bidra till Svenska kyrkans förkunnelse och förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt.