Se biskop Åsa Nyströms bön för sommaren

Nyhet Publicerad

Sommaren 2023 ber vi tillsammans med biskop Åsa Nyström. För livet som tar ny fart, mötesplatserna med Gud och vår längtan efter fred. Filmen är inspelad i Lövånger.

Käre Gud,

Tack för sommaren! För allt liv som tar ny fart. För vattnet, för skogen, för fjällens vidder, för maten som växer i jorden. Du som gör allting nytt, om igen.

Tack för mötesplatserna med dig, för alla kyrkor och kapell. Vi ber för sommarens gudstjänster och samlingar, låt dem bli en kraftkälla i goda möten med dig och med varandra.

Du ser hur vi människor har påverkat klimatet med vårt sätt att leva. Nu vill vi be om balans mellan sol och regn, värme och kyla. Förbarma dig över oss och hjälp oss att leva allt mer i samklang med Skapelsen. 

Vi längtar efter fred i världen. Förbarma dig över alla som nu drabbas av våldet, låt kärlekens handlingar nå dem.

Särskilt ber vi för alla miljoner som drabbas av hungersnöd. Var nära dem och hjälp oss hjälpa så att maten når fram.

Vi längtar efter fred i världen. Förbarma dig över alla som nu drabbas av våldet, låt kärlekens handlingar nå dem. Hjälp oss att se hur vi kan vara till stöd och hjälp för människorna, för freden.

Vi ber för alla barn och unga som får sommarlov och för deras familjer. Låt lovet bli fint. Du ser också dem som oroar sig för sommarledigheten, var ensamheten och utsattheten blir större. Gud, var extra nära där, sänd goda människor till stöd, och hjälp oss att ha omsorg om varandra.

Tack Gud, för att du är med oss varje dag. Tack för att du älskar oss.

I Jesu namn.

Amen.

Biskopen

Åsa Nyström är född 1960 och har sina rötter i Umeå. Den 3 juni 2018 vigdes hon till biskop i Luleå stift, den nionde i ordningen sedan stiftet bildades 1904.

Välkommen till kyrkan i sommar!

Oavsett var i Sverige du befinner dig under sommarmånaderna finns Svenska kyrkan nära. Besök en sommaröppen kyrka, gudstjänst, evenemang eller upptäck den lokala platsens historia!

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Be en bön. Tänd ett ljus.

Till bönewebben