Foto: Emma Dahlbäck/Ikon

Samiskt ungdomsläger för 2023 års konfirmander

Nyhet Publicerad

Luleå stift kommer att erbjuda en mötesplats för samiska konfirmander att träffas och dela erfarenheter. Det kommer ske genom ett läger under nästa års höstlov, vecka 44 2023.

I går beslutade Luleå stift att påbörja planering av en särskild mötesplats, som komplement för samer som konfirmerat sig lokalt i sin församling under 2023. Detta för att möjliggöra erfarenhetutbyte för dem som inte kunnat delta i det tillfälligt pausade samiska konfirmandlägret, som Luleå stift är huvudarrangör för. Mötesplatsen planeras till höstlovet 2023, vecka 44.

– Jag är glad att vi trots allt kan erbjuda de samiska ungdomarna som sett fram emot det samiska konfirmandlägret nästa år, en mötesplats där de får dela erfarenheter av att vara just ung och same, säger Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor på Luleå stift.

Mer information om exakta dagar, innehåll och anmälningsförfarande kommer.

Översynen påbörjad, ny lägerchef utsedd

Som tidigare meddelats kommer Nils-Johan Labba, Kiruna, vara med i ledningen av översynen av det samiska konfirmandlägret, ett arbete som har påbörjats. Han har också utsetts till ny lägerchef, en roll han haft tidigare.

– Det känns roligt och spännande att vara tillbaka i det uppdraget. Jag ser fram emot att åter få möta unga samer i kyrklig kontext, säger Nils-Johan Labba.

En del av översynen handlar om att arbeta med visionen för vad det samiska konfirmandlägret ska vara. Det arbetet har också påbörjats och ska förankras med samiska rådet i Svenska kyrkan, där Nils-Johan Labba är vice ordförande.

– Vi tänker också hålla öppna träffar med samiska föräldrar och ledare som tidigare deltagit på läger, säger Nils-Johan Labba.

Bakgrund

Den 22 september meddelade Luleå stift att det samiska konfirmandlägret inte kommer kunna arrangeras 2023, bland annat på grund av att bristen på ledare med samisk kompetens – som också hinner förbereda sig som ett arbetslag – varit påtaglig.

Under senare år har en samisk frälsarkrans utformats med klassiskt samiska material som renhorn, renskinn och snören.

Luleå stift tar ett omtag på samiskt konfirmandläger

Det samiska konfirmandlägret, där Luleå stift är huvudarrangör, kommer att ses över och få ett utvecklat koncept. Därmed pausar konfirmandlägret sommaren 2023 och unga som hoppats anmäla sig hänvisas istället till sina hemförsamlingar.

Ungdomar som sitter på rad och pratar och ler.

Hitta konfirmation

Sök efter en konfirmationsgrupp eller ett konfirmationsläger som passar dig och dina intressen.

Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.