Unikt samarbete över stiftsgränserna

Nyhet Publicerad

Sedan den förra mandatperioden samarbetar stiftsstyrelserna i Luleå, Härnösand och Uppsala stift, ett unikt samarbete som bland annat resulterat i gemensamma utbildningar.

Stiftsstyrelserna i de tre nordligaste stiften – Luleå, Härnösand och Uppsala – har haft ett gemensamt utbildningsdygn i Umeå. Dagarna inleddes med ett bibelstudium med inspiration från kyrkorna i Brasilien, lett av medarbetare från Edelviks folkhögskola, för att utkristallisera ledord för framtiden.
   Stiftsstyrelserna hade också pass om Svenska kyrkans ekonomi, hur systemet är uppbyggt med utjämningsbidrag, kyrkoantikvarisk ersättning med mera, prästlönetillgångarna samt om den processutvärdering som gjorts av indelningsförändringar i de tre stiften.

Givande samarbete som kan ge ringar på vattnet

De tre stiftsstyrelserna började samarbeta redan förra mandatperioden. Helén Lindbäck, ledamot i Luleå stifts stiftsstyrelse, har varit med på alla träffar:
   – Samarbetet har varit intressant och givande. Mest intressant har kommunikationsfrågorna varit. Hur vi kommunicerar vårt budskap i det stora mediebruset och når ut till människor, särskilt de mitt i livet?
   Just kommunikation var en av frågorna styrelserna jobbade med på sin senaste träff, där även frågor om social hållbarhet och servicebyråer rymdes.
   – Jag hoppas att samarbetet ska ge ringar på vattnet och att vi utvecklar vårt arbete med att vara stödjande till våra församlingar, inte minst genom GAS och GIP som jag hoppas att alla församlingar blir anslutna till, säger Helén Lindbäck.

Stiftsstyrelsen

Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs och att resurser står till förfogande för att främja församlingarnas arbete.

Strukturarbetet utvärderat

Tillsammans har kyrkokansliet, Luleå, Härnösand och Uppsala stift utvärderat arbetet med strukturfrågor och hur församlingsanställda uppfattat strukturarbetet inför bildandet av nya pastorat, åren 2013–2018.