Intressant föreläsning under stiftshistoriska sällskapets årsmöte

Nyhet Publicerad

I anslutning till sitt årsmöte arrangerade Luleå stiftshistoriska sällskap en offentlig föreläsning, där doktorand Hanna Alenius på ett intresseväckande sätt berättade om de norrländska nyläsarnas motstånd mot den wallinska psalmboken.

Lördagen den 25 mars 2023 höll Luleå stiftshistoriska sällskap sitt årsmöte i Stiftsgården i Skellefteå. Eftermiddagen inleddes med att sällskapets ordförande, Daniel Lindmark, presenterade sällskapet och dess verksamhet. Han påminde om att det var vid ett möte i Stiftsgården 2006 som sällskapet hade bildats under överinseende av stiftets dåvarande biskop Hans Stiglund.

I sitt anförande lyfte han särskilt fram docenten och prosten Karl Axel Lundqvists viktiga insatser för sällskapet som forskare, författare och föreläsare. Lundqvist avled den 4 november 2022, strax innan han skulle ha fyllt 90 år. ”Vi minns Karl Axel med glädje och tacksamhet”, avslutade Lindmark sina minnesord.

De norrländska nyläsarnas motstånd mot den wallinska psalmboken

Höjdpunkten i programmet var Hanna Alenius föredrag under rubriken ”Öppet trots, bokbål och tystnad: De norrländska nyläsarnas motstånd mot den wallinska psalmboken”. 1819 års psalmbok hade ärkebiskop Johan Olof Wallin som huvudförfattare, vilket har renderat den epitetet ”den wallinska psalmboken”. 

Doktorand Hanna Alenius Foto: Marianne Hedman

Alenius är tjänstledig präst i Svenska kyrkan och doktorand vid Teologiska Högskolan i Stockholm. Föreläsningen, som lockade 25 åhörare, byggde på en uppsats som har tilldelats ett pris av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Åhörarna fick veta att argumenten mot 1819 års psalmbok inte bara var teologiska, utan också ekonomiska och praktiska. Många hade också starka känslomässiga band till den gamla psalmboken från 1695, eftersom den var flitigt använd som andaktsbok. 

Biskop Frans Michael Franzén i Härnösands stift, som även omfattade nuvarande Luleå stift, lyckades få flera församlingar att anta den nya psalmboken under en visitationsresa 1835. På vissa ställen löstes konflikten mellan psalmböckerna och deras företrädare med två nummertavlor i kyrkan, en för den gamla och en för den nya psalmboken. 

Övergången till 1819 års psalmbok var inte fullständigt genomförd förrän vid 1800-talets slut, och i byabönen intog 1695 års psalmbok länge en stark ställning. Föreläsningen väckte många intresserade frågor och kommentarer och samtalet fortsatte under den efterföljande pausen, när Skellefteå pastorat bjöd på kaffe.

Årsmötesförhandlingar

Efter kaffet hölls de formella årsmötesförhandlingarna med Gunnar Hedman som mötesordförande. Daniel Lindmark återvaldes som styrelsens ordförande, och även de övriga styrelseledamöterna fick förnyat förtroende: Arne Andersson, Marianne Hedman, Torbjörn Lindqvist och Kjell Söderberg. 

Lindmark avlutade årsmötet med att informera om sällskapets planer för den kommande verksamheten. Han lyfte särskilt fram den nationella stiftshistoriska konferens som sällskapet kommer att arrangera under våren 2024 och inbjöd alla att inkomma med förslag på föreläsare och teman. Med anledning av temat för Hanna Alenius föreläsning ändades sammankomsten med avsjungandet av en Wallinpsalm.