Ny hälsoguide från Svenska kyrkan, Länsstyrelsen och Region Norrbotten

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu kan du hjälpa till att sprida viktig information om hur man minskar risken för smitta - och vart man kan vända sig om man behöver prata med någon. Skriv ut vår Hälsoguide till den i riskgrupp eller 70+!

Lena Lindström är stiftsdiakon och har jobbat fram Hälsoguiden i samarbete med Region Norrbotten och Länsstyrelsen.

- Luleå stifts församlingar gjorde redan innan corona-pandemin stora insatser för folkhälsan genom olika verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet. Nu blir behovet av detta ännu tydligare och församlingarna har mycket snabbt ställt om och hittat olika sätt att vara ett stöd på distans. Videosamtal, streaming av gudstjänster och aktiviteter, möten utomhus, små påskpåsar till äldreboenden, telefonsamtal till deltagare i olika grupper, hjälp med matinköp, ökad tillgänglighet för telefonsamtal och mycket, mycket mer. Och nu kan vi hjälpa än mer med denna Hälsoguide.