Nordsamisk bibel lanserad i Kautokeino

Nyhet Publicerad

Nu är den nya nordsamiska bibelöversättningen, Biibbal 2019, lanserad vid en stor sammankomst i Kautokeino, Norge. Det omfattande arbetet har tagit drygt 30 år.

Helgen den 23–25 augusti lanserades den nya bibelöversättningen på nordsamiska, Biibbal 2019, i Kautokeino, Norge. Arbetet med översättningen har tagit drygt 30 år. Mikael Winninge, översättningsdirektor på Svenska Bibelsällskapet berättar varför:
   – Denna bibelöversättning är genuint nordsamisk på ett helt annat sätt än den gamla från 1895 som var märkbart färgad av det norska språket. Den gamla bibeln innehöll dessutom texter från 1870-talet och var inte längre lätt att förstå.

Seminarier och högtidlig gudstjänst

Lanseringshelgen innehöll ett omfattande seminarieprogram tillsammans med samiska högskolan. Bland annat historiska föreläsningar, utställningar, psalmsång och aktiviteter för barn, men också presentation av bibelöversättning och språkarbete för bland annat sydsamiska och lulesamiska.
   På söndagen hölls en högtidlig gudstjänst i Kautokeino kyrka under ledning av Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme. Luleå stifts biskop Åsa Nyström medverkade genom att inleda trosbekännelsen på nordsamiska.
   – Jag är så glad över att vi har den här bibeln. Helgen har också visat på hur många människor som vigt sina liv åt att, genom sina engagemang, göra översättningen möjlig. Jag vill rikta ett stort tack till de tre bibelsällskapen i Norge, Sverige och Finland, säger Åsa Nyström.

 

Svensk lansering i oktober

Den 5–6 oktober sker lansering av Biibbal 2019 på svensk mark, vid ett högtidlighållande i Kiruna.