Nordisk seminarium om försoningsprocesser

Nyhet Publicerad

Den 13 september samlades ett 50-tal personer för ett seminarium, "Staten, kyrkorna och försoningsprocesserna". Det skedde i samband med att både Nordkalottens kyrkliga nätverk och de samiska råden från de nordiska länderna möttes i Luleå.

Omkring 50 personer från Sverige, Norge och Finland samlades på Clarion Hotel Sense i Luleå på onsdagen, då seminariet Staten, kyrkorna och försoningsprocesserna ägde rum. Det pågår olika sannings- och försoningskommissioner i alla tre länder, även om de befinner sig i olika faser. Frågan om hur urfolk behandlats av staten och kyrkan är gemensam.

– Det pågår så mycket arbete i våra tre länder, finns så mycket kunskap. Nu vill vi se mönster tillsammans, se och lära. Hur ser sanning ut? Vad kan försoning vara? Vad är kyrkans roll? sa Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, under seminariets inledning.

Erik-Oscar Oscarsson, ordförande i samiska rådet i Svenska kyrkan, var glad över att samlas över landsgränserna.

– Det är väldigt gott att vi är samlade allihop för att kunna delge den stora kunskap som finns, sa han.

Under seminariet fick deltagarna bland annat lyssna till berättelser om de finska samernas historia och försoningsprocessen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, om arbetet med att samla in vittnesmål, samt om hur människor hanterar kollektiva trauman, och den norska sannings- och försoningskommissionen.

Det pågår så mycket arbete i våra tre länder, finns så mycket kunskap. Nu vill vi se mönster tillsammans, se och lära.

Biskop Åsa Nyström

Likheter i övergrepp och kyrkans roll

Kaisa Syrjänen Schaal, policyrådgivare på Svenska kyrkans nationella nivå, är ledamot i den svenska sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Hon berättade att både övergreppen och kyrkans roll liknar det samerna utsatts för.

– Det finns ett stort medvetande i kyrkan att ta ansvar och det pågår en process i Svenska kyrkan att fler ska ta ansvar, sa hon och lyfte Luleå stifts arbete på meänkieli som ett gott exempel.

Kommissionen berör många frågor som är svåra. Gravplundringar, rasbiologiska undersökningar, återbördande och återbegravning av kvarlevor som sparats på museer. Även näringar som reglerats av staten och som fortfarande är påverkade.

– När människor lämnat sina erfarenheter kommer fler våga berätta. Kyrkan kan vara sammanhanget där det går att prata om svåra frågor. Att få fram enskildas erfarenheter har varit jätteviktigt, det kommer synas i rapporten, sa Kaisa Syrjänen Schaal.

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset ska lämna sin rapport den 15 november 2023. Sveriges sanningskommission för det samiska folket ska lämna sin den 1 december 2025. I Norge lämnade sannings- och försoningskommissionen för samer, kväner och skogsfinnar sin rapport den 1 juni 2023.

Kyrkor i Barents och samiska råd möttes

Nordkalottens kyrkliga nätverk hade sitt årliga sammanträde dagen innan seminariet. Nätverket bildades i Torneå i mitten av september 2022 och var ett resultat av att Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsområdet (SKKB) pausades, då kontakten med den ryska ortodoxa kyrkan frusit med anledning av kriget i Ukraina.

– Kyrkorna spelar en oerhört viktig roll på Nordkalotten, vi är viktiga för fred, för livsmod, hopp och sammanhållning. Vi har också ett gemensamt urfolk i samerna. Nationsgränserna är en ganska sentida uppfinning, folk här har rört sig fritt här över gränserna, sa biskop Åsa Nyström i samband med att det tillfälliga nätverket bildades.

I samband med seminariet möts också de samiska råden för gemensamma överläggningar.

Nordkalottens kyrkliga nätverk bildat

I mitten av september bildades Nordkalottens kyrkliga nätverk vid ett seminarium i Torneå. Nätverket är ett resultat av att de kristna kyrkornas ordinarie samarbetet inom Barentsområdet pausats, då kontakten med den ryska ortodoxa kyrkan frusit med anledning av kriget i Ukraina.

En man i samedräkt sitter mittemot ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka.

Försoningsprocessen

Svenska kyrkan har varit delaktig i det koloniala förtryck och övergrepp som skett gentemot det samiska folket. Nu pågår ett försoningsarbete som innebär en offentlig ursäkt och en handlingsplan för försoning.

Samiska rådet i Svenska kyrkan 2022-2025.

Samiska rådet i Svenska kyrkan

Till uppgifterna hör att främja den samiska kulturens egenart och uttryck i kyrkolivet och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst och andaktsliv.