Nord-nordiska biskopar fördömer den ryska invasionen i Ukraina

Nyhet Publicerad

Biskoparna i den ortodoxa kyrkan och de lutherska kyrkorna i norra Finland, Sverige och Norge vill uttrycka sin sorg och förtvivlan över kriget som nu utspelar sig i Europa. Ett av våra grannländer i öster, Ryssland, har angripit Ukraina och drivit flera miljoner människor på flykt.

I våra stift har vi i många år haft ett gott och nära samarbete med våra ryska grannar. Det bor många ryssar i våra områden och också människor från Ukraina. De är alla oskyldiga till krigshandlingarna som nu pågår, och vi vill be folket här i nord att möta både ryssar och ukrainare med omsorg och värme. De har redan kommit många flyktingar från Ukraina till våra länder. Vi uppmanar både kyrkor och alla goda krafter till att ta väl emot flyktingarna och bidra till att de kan ha det gott och tryggt i våra länder.

Vi har med sorg och förfäran registrerat att ledare i den ryska ortodoxa kyrkan stödjer invasionen. Vi tar starkt avstånd från dessa uttalanden.

Vi fördömer å det starkaste angreppet på Ukraina och ber om att krigshandlingarna omedelbart ska upphöra. Vi vädjar till klokhet och ansvar hos världens ledare, och vill tillsammans med kristna kyrkor och kyrkoledare i flera länder be om att Gud håller sin hand över världen i denna mörka, ödesmättade tid.

Vårt samarbete genom Samarbetsrådet för Kristna kyrkor i Barentsregionen (SKKB) är byggt på tillit mellan våra länder och kyrkor. Detta samarbete måste nu pausas på grund av Rysslands krigsföring i Ukraina. Det betyder att alla formella möten i styrelse och råd, samt andra arrangemang som rådet ansvarar för, inte kan genomföras.

Vårt hopp och vår bön nu är att det kan bli vapenvila och en rättvis fred.

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop i Sør-Hålogaland bispedømme

Jukka Keskitalo, biskop i Uleåborg stift

Elia, metropolit av Uleåborg och vice ordförande i SKKB

Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme och ordförande i SKKB​

SKKB – Samarbete i Barentsregionen

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen, SKKB, består av nio stift från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.