Under senare år har en samisk frälsarkrans utformats med klassiskt samiska material som renhorn, renskinn och snören.
Foto: Emma Dahlbäck/Ikon

Luleå stift tar ett omtag på samiskt konfirmandläger

Nyhet Publicerad

Det samiska konfirmandlägret, där Luleå stift är huvudarrangör, kommer att ses över och få ett utvecklat koncept. Därmed pausar konfirmandlägret sommaren 2023 och unga som hoppats anmäla sig hänvisas istället till sina hemförsamlingar.

 

Luleå stift huvudarrangör av det samiska konfirmandlägret. Genom åren har mellan 40 och 60 ungdomar konfirmerats varje sommar, de senaste gångerna i Burträsks kyrka. Nu står det klart att verksamheten kommer pausa 2023. 

– Samiskt konfirmandläger är oerhört viktigt för Luleå stift och hela Svenska kyrkan. Tyvärr kommer Luleå stift inte kunna erbjuda ett sådan läger 2023. Jag förstår verkligen att de som såg fram emot att anmäla sig nu är besvikna över att det inte kommer bli något, men som det är just nu kan vi inte säkra upp ett bra samiskt konfirmandläger, säger Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor. 

Liksom efter alla läger har det som genomfördes i somras utvärderats av både konfirmander, föräldrar och ledare. I stor utsträckning är konfirmanderna själva nöjda eller mycket nöjda med sin konfirmandtid, men det har även framkommit kritik. Det, tillsammans med det faktum att arbetet inför lägret präglats av pandemin, är orsakerna till att Luleå stift behöver göra ett omtag. 

– Strax innan pandemins utbrott skedde ett generationsskifte bland ledarna och när pandemin var ett faktum blev det ännu svårare att rekrytera nya ledare, precis som för alla konfirmandläger, berättar Eva-Maria Karlsson. 

Hela konceptet ses över med samisk kompetens

Luleå stift anställer Nils-Johan Labba, tidigare lägerchef på det samiska konfirmandlägret och vice ordförande för samiska rådet i Svenska kyrkan, för att vara med i ledningen för arbetet med att göra ett omtag. Edelviks folkhögskola, som varit lägerarrangör sedan 2014, står också till förfogande i arbetet, för att den upparbetade kompetensen ska tas tillvara. 

 – Vi ser över hela konceptet och vill utveckla det samiska konfirmandarbetet. Vi behöver till exempel hitta ytterligare samisk ledarkompetens och en samisk lägerchef. Det är viktigt att säkerställa samiskt inflytande i den fortsatta processen, säger Eva-Maria Karlsson. 

En plats där unga samer får vara i majoritet

Luleå stift är huvudarrangör för det samiska konfirmandlägret. Inför beslutet om att pausa 2023 har alla stiftsdirektorer, Svenska kyrkans nationella nivå och arbetsutskottet för det samiska rådet i Svenska kyrkan informerats. Samtliga stödjer att Luleå stift nu gör ett omtag av det prioriterade arbetet.

– Svenska kyrkan och Luleå stift vill verkligen erbjuda samiska unga en mötesplats där de får vara i majoritet och tillsammans reflektera kring att vara ung, same och kristen, inom ramen för konfirmandarbetet, säger Eva-Maria Karlsson.

Utgångspunkten i arbetet som börjar nu är att lägret på lång sikt kan bli ännu bättre, då tillgång på ledare, samisk språk- och kulturkompetens och arbetsmiljö blir bra.

Alla som vill konfirmeras kommer att konfirmeras

Unga som sett fram emot att anmäla sig till det samiska konfirmandlägret uppmuntras nu att ta kontakt med sin hemförsamling för att anmäla sig till den lokala konfirmandundervisningen. Anmälningstiden håller på att löpa ut men ännu finns möjlighet att välja bland de olika alternativ som erbjuds.

 

Redaktionen info.luleastift@svenskakyrkan.se

Samiskt ungdomsläger för 2023 års konfirmander

Luleå stift kommer att erbjuda en mötesplats för samiska konfirmander att träffas och dela erfarenheter. Det kommer ske genom ett läger under nästa års höstlov, vecka 44 2023.

Ungdomar som sitter på rad och pratar och ler.

Hitta konfirmation

Sök efter en konfirmationsgrupp eller ett konfirmationsläger som passar dig och dina intressen.

Sök församling

Här kan du se vilken församling du tillhör genom att skriva in din folkbokföringsadress.

Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.