Luleå stift röstade för Johan och Martin i ärkebiskopsvalet

Nyhet Publicerad

Onsdag den 18 maj var det dags för Svenska kyrkan att välja ny ärkebiskop. Domkapitlet och stiftsstyrelsen i Luleå stift röstade på stiftskansliet i Luleå. Flest röster, både i Luleå och hela valet, fick Johan Dalman och Martin Modéus. Nu väntar en andra valomgång den 8 juni.

I dagens ärkebiskopsval fick biskop Martin Modéus flest röster, 37,8 procent. På andra plats kom biskop Johan Dalman, 28,7 procent.​ Eftersom ingen fick mer än 50 procent av rösterna blir det en andra valomgång mellan de båda den 8 juni.

I Luleå stift var ledamöterna i stiftsstyrelsen och domkapitlet röstberättigade, totalt 18 personer. Klockan 11.00 öppnade biskop Åsa Nyström mötet och ledde därefter en kort morgonbön.

– Tack Gud, att vi får vara med och välja ärkebiskop. Bered den person som ska träda in i ämbetet, var med den och de andra.

De röstberättigade skrev sedan ner vem av de fem kandidaterna de röstade på och lämnade röstsedeln hos presidiet som lade ner den i valurnan. Klockan 12.00 öppnades räknades rösterna.

Luleå stift röstade så här:

Martin Modéus: 5 röster
Johan Dalman: 5  röster
Mikael Mogren: 4 röster
Karin Johannesson: 1 röster
Fredrik Modéus: 3 röster

Samiskt kyrkoliv och Svenska kyrkans ursäkt

I väntan på rösträkningen berättade Ritvaelsa Seppälä, stiftsadjunkt för sverigefinskt och meänkielispråkigt arbete, om samiskt kyrkoliv i Luleå stift och Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket. Bland annat om prästers historiska medverkan genom att exempelvis folkbokföra samiska barn med svenska namn på barn.

– Namnen hänger ju mycket ihop med identiteten, det är viktigt för oss också för att det talar om vilken familj vi kommer ifrån, säger Ritvaelsa Seppälä.

I november 2021 framförde ärkebiskop Antje Jackelén Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket, vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka. Den 21–23 oktober äger Ságastallamat 2 rum i Luleå, då kommer ursäkten framföras igen.

– Ånger handlar om att förövaren ser offrets mänskliga ansikte. Förlåtelse handlar om att offret ser det mänskliga i förövaren, men förlåtelse kan man inte tvinga fram, säger Ritvaelsa Seppälä.