Luleå stift har antagit en hållbarhetsstrategi

Nyhet Publicerad

I december 2021 antog stiftsstyrelsen en hållbarhetsstrategi. Biskop Åsa Nyström och Malin Skogqvist, samordnare, berättar mer om strategin, som vill ta ett helhetsgrepp på Luleå stifts arbete med en tydlig länk till Svenska kyrkans "Färdplan för klimatet".

Det nya strategidokumentet handlar om stiftskansliets hållbarhetsarbete, om prästlönetillgångarna samt det stöd Luleå stift vill ge till församlingar och pastorat i just hållbarhetsfrågor. I och med hållbarhetsstrategin har Luleå stift en plan för hur man ska bidra till Svenska kyrkans mål, att vara klimatneutrala 2030.

– Gud gav oss ett uppdrag att förvalta jordens resurser, inte att förbruka dem på ett orättfärdig sätt. Det är från Gud själv vi fått uppdraget att jobba med förvaltarskapstanken. Vi måste göra allt vi kan för att ta vårt ansvar och samtidigt lägga våra liv i Guds händer, säger Åsa Nyström, biskop i Luleå stift och ordförande för stiftsstyrelsen.

Strategin en ram för främjandearbetet

Stiftet ska vara en inspiratör och strategin sätter ribban.

Malin Skogqvist, miljö- och hållbarhetssamordnare

Malin Skogqvist är miljö- och hållbarhetssamordnare i Luleå stift, och den som ansvarat för arbetet med strategin.

– Det viktigaste att ta med sig från strategin är att det handlar om resurshushållning, och då inte bara ekonomi utan även miljö och människor, säger hon.

Strategin ska fungera som en ram för stiftets främjandearbete mot församlingar och pastorat i hållbarhetsfrågor, och består av fokusområden och mål som förväntas vara genomföra innan utgången av 2025.

– Stiftet ska vara en inspiratör och strategin sätter ribban, säger Malin Skogqvist.

Luleå stifts hållbarhetsstrategi

Här kan du ladda ner och läsa hållbarhetsstrategin som stiftsstyrelsen antog i december 2021.

Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Vårt arbete för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.