Kyrkohandbok på teckenspråk togs emot i Ersbodakyrkan

Nyhet Publicerad

På pingstdagen den 28 maj tog Svenska kyrkan en ny kyrkohandbok på svenskt teckenspråk i bruk. I Luleå stift firades detta med mässa i Ersbodakyrkan, Umeå, med bland andra biskop Åsa Nyström.

Kyrkohandboken, som innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster,  har översatts till svenskt teckenspråk och togs i bruk på pingstdagen. I Luleå stift skedde det vid en högmässa i Ersbodakyrkan, Umeå.

– Det känns högtidligt, roligt och så efterlängtat att vi nu få ta emot kyrkohandboken på teckenspråk. Äntligen finns en handbok som kommer att vara ett mycket gott stöd för både anställda och ideella som firar gudstjänst på teckenspråk, sa biskop Åsa Nyström inför högmässan.

Hon var en av de medverkande i gudstjänsten där också deltagare från den teckenspråkiga verksamheten i Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå deltar.

Översättningen består av ett urval ur 2017 års kyrkohandbok som översatts till korta filmer i det webbverktyg som används inom Svenska kyrkan. Det gör att församlingarna kan fira högmässa, dopgudstjänst, konfirmationsmässa, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst på svenskt teckenspråk. Dessutom finns en ordning för bikt.

Kyrkohandboken mottas i Uppsala domkyrka

Senare samma dag medverkade ärkebiskop Martin Modéus vid en mottagningsgudstjänst i Uppsala domkyrka. Den sändes på svenskakyrkan.se

Svenskt teckenspråk i Luleå stift

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är döv, teckenspråkig och vill delta i en teckenspråkig gemenskap.

Kyrkohandbok på teckenspråk klar

Nu publiceras kyrkohandboken på svenskt teckenspråk. Översättningen består av ett antal korta filmer i ett webbverktyg och målet är att fler ska kunna fira gudstjänst på sitt eget språk.