Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer

Nyhet Publicerad Ändrad

År 2012 var det 200 år sedan Vilhelmina bildade ett eget pastorat. Antologin handlar om olika aspekter av Vilhelminas historia.

Under jubileumsåret 2012 uppmärksammades olika aspekter av Vilhelminas historia. Boken Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer bygger på några föredrag som hölls vid ett forskningssymposium under hösten 2012.

Carola Nordbäck inleder boken med en artikel om själva jubileumsfirandet. Där visar hon vilken framträdande roll kyrkan spelar som förvaltare och förmedlare av ett lokalt kulturarv. I en artikel om Vilhelmina församling och dess prästerskap tydliggör Carina Strömberg kyrkans och prästernas betydelse för lokalsamhällets utveckling. David Sjögren ägnar sin artikel åt Fatmomakke kyrkstad, som fyllt viktiga religiösa, kulturella och politiska funktioner, framför allt för den samiska befolkningen. 

Boken avslutas med två mer övergripande artiklar om kyrkliga verksamheter. Louise Nyberg behandlar den svenska kyrko- och folkbokföringens utveckling från äldsta tid fram till i dag, medan Björn Norlin anlägger ett långt tidsperspektiv på den föränderliga relationen mellan kyrka och skola i Sverige.  

Antologin utgör volym 4 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap

Pris: 100 kr (+ 45 kr porto).

 
Beställning: 

FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
Tel 070-648 67 56
soderberg.k@telia.com