Kungörelse om sammanträde för stiftsfullmäktige i Luleå stift 18–19 november 2022

Nyhet Publicerad

Fredag den 18–lördag den 19 november 2022 sammanträder stiftsfullmäktige i Luleå stift. Sammanträdet äger rum på Quality Hotel i Luleå.

Fredag den 18–lördag den 19 november sammanträder stiftsfullmäktige, Luleå stifts högsta beslutande organ, på Quality Hotel i Luleå. De kommer bland annat besluta om plan för verksamhet och ekonomi 2023–2025. De kommer också behandla en inkommen motion, ”En annan kyrkovalrörelse 2025 – är det möjligt?”.

Kungörelse och sammanträdeshandlingar finns via länk nedan. Kungörelsen anslås på Luleå stifts officiella anslagstavla den 8 november 2022 och distribueras samma dag till samtliga ledamöter och ersättare. Sammanträdeshandlingarna finns även tillgängliga på stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40.

Stiftsfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Stiftsfullmäktige 18–19 november 2022

Fredag den 18–lördag den 19 november 2022 sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift på Quality Hotel i Luleå. Här finns kungörelsen, programmet och handlingarna.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Ledning och organisation

Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd organisation där den lokala församlingen är den viktigaste enheten.

Luleå domkyrka sett från gatuperspektiv. I förgrunden ett blommande träd.

Om Luleå stift

Luleå stift grundades år 1904 och är ett av tretton stift i Svenska kyrkan. Här bor drygt 523 700 människor i två län, Norrbotten och Västerbotten.