Kungörelse om sammanträde för stiftsfullmäktige i Luleå stift 12–13 maj 2023

Nyhet Publicerad

Den 12–13 maj 2023 sammanträder stiftsfullmäktige i Luleå stift. Sammanträdet äger rum på stiftskansliet i Luleå.

Fredag–lördag den 12–13 maj sammanträder stiftsfullmäktige, Luleå stifts högsta beslutande organ, på stiftskansliet i Luleå. De kommer bland annat besluta om Luleå stifts och prästlönetillgångarnas verksamhetsberättelser och årsredovisningar för 2022, samt ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen.  De kommer också behandla motionen ”En uppdaterad omvärldsanalys”.

Kungörelse och sammanträdeshandlingar finns på stiftsfullmäktiges sida. Kungörelsen anslås på Luleå stifts officiella anslagstavla den 5 maj 2023 och distribueras samma dag till samtliga ledamöter och ersättare. Sammanträdeshandlingarna finns även tillgängliga på stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40.

Stiftsfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Ledning och organisation

Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd organisation där den lokala församlingen är den viktigaste enheten.

Luleå domkyrka sett från gatuperspektiv. I förgrunden ett blommande träd.

Om Luleå stift

Luleå stift grundades år 1904 och är ett av tretton stift i Svenska kyrkan. Här bor drygt 523 700 människor i två län, Norrbotten och Västerbotten.