Foto: Olle Thoors/Kiruna pastorat

Jukkasjärvi har nya nattvardskärl och textilier

Nyhet Publicerad Ändrad

För att förstärka den samiska närvaron har Jukkasjärvi församling köpt in nya nattvardskärl och textilier, tillverkade av lokala hantverkare. Nu kan församlingsborna känna igen sig i kända mönster när de samlas till nattvard.

Jukkasjärvi församling har köpt in nya nattvardskärl och textilier till Jukkasjärvi kyrka, med hjälp av bidrag från samiska rådet i Svenska kyrkan. Den nya bägaren, paten, bursan och kalkduken tas i bruk vid en gudstjänst den 24 september.

– Vi i församlingen känner oss både glada och stolta över att ha fått de nya samiska nattvardskärlen och textilierna. Det är en bekräftelse på att vår kultur är värdefull, säger Anna Kuoksu, komminister i församlingen.

Jukkasjärvi kyrka har alltid varit en central plats för samerna och Anna Kuoksu menar att den samiska närvaron nu stärks.

– Vi ville ha en starkare samisk närvaro i vår kyrka för att synliggöra Svenska kyrkans ursäkt till samerna på ett konkret sätt. Att församlingsborna i nattvarden ska känna igen sig i kända mönster som berättar något om vilka vi är som bor här och nu samlats till nattvard.

Det är en bekräftelse på att vår kultur är värdefull.

Anna Kuoksu, komminister

Förstärker känslan av att vara hemma när man firar nattvard

Nattvardskärlen är skapade av silversmeden Per Henrik Påve, textilierna av konsthantverkaren Marianne Enoksson. Båda två är lokala hantverkare, boende inom Kiruna pastorat. Anna Kuoksu säger att det är viktigt att hantverkarna är kommer från bygden, är en del av kulturerna och kan uttrycka sig med ett bildspråk som känns igen.

– Gud talar till oss så att vi förstår och nu talar Gud också till oss genom nattvardskärlen och textilierna. De talar vårt språk och berättar till oss om historien som vi är en del av.

Hon berättar om glädjen att kulturerna får ta sin självklara plats i kyrkan.

– Tillsammans är vi kyrkan. Det synliggör i detta fall att det som är samiskt har ett stort värde, inte bara för oss som bor här utan också för hela kyrkan. Jag hoppas att de samiska nattvardskärlen och textilierna ska förstärka känslan av att vara hemma när man firar nattvard.

Den 24 september klockan 11.00 firar församlingen mässa på nordsamiska och svenska. Då tas kärlen och textilierna i bruk. Vid mässan deltar församlingens samiska bokcirkel och Samiska kören. Alla är välkomna!

Bild från en gudstjänst i en träkyrka. Flera i församlingen bär samiska kläder.

Fortfarande möjligt att söka bidrag för samiskt kyrkoliv

Ansökningstiden för att söka utvecklingsmedel för samiskt kyrkoliv har förlängts. Fram till den 30 september kan församlingar, pastorat och ideella samiska organisationer söka ekonomiska medel.

De fick pengar för samiskt arbete

Två församlingar och ett pastorat i Luleå stift fick ekonomiska bidrag när Samiska rådet i Svenska kyrkan delade ut drygt 250 000 kronor för att främja samiskt arbete och kyrkoliv, våren 2023.

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.