Foto: Ola Johansson

- Jag gläds åt att fira samernas nationaldag

Nyhet Publicerad

Idag firar vi samernas nationaldag i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Sedan sin biskopsvigning har Åsa Nyström mött den samiska kulturen på olika sätt. - Jag gläds åt att vi firar den samiska nationaldagen på flera orter i Luleå stift idag.

Den 6 januari firas samernas nationaldag i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.  I Sverige bor samer utspridda över landet varav de allra flesta återfinns i Norrbottens och Västerbottens län och efter fjällkedjan.

Att vi firar detta datum kommer sig av att det första samiska landsmötet hölls i norska Trondheim den 6 februari 1917 och att det 1992 beslutades på Samerådets konferens i Helsingfors att man ska fira gemensamt just den 6 februari.

Idag vajar den samiska flaggan i flera länder. Foto: Magnus Aronson

I Sverige är samiska nationaldagen sedan några år tillbaka flaggdag - färgerna i den samiska flaggan, formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i norska Troms, återspeglar den samiska dräkten och symboliserar sol och måne. Samefolkets sång blev officiellt utsedd till nationalsång 1986 med text av Isak Saba och melodi av Arne Sörlie.

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, har sedan hon blev vigd till biskop i juni 2018 mött den samiska kulturen i många sammanhang.

 - I och med biskopsvigningen blev min roll att vara nära det samiska och det är jag med glädje. Jag vill aktivt arbetat för försoning och upprättelse. Det är viktigt att vi gör rätt - på det sätt som är möjligt nu. En del av vårt bidrag till detta är att vi firar samiska nationaldagen och gläds åt den.

Det var så starkt att hålla tal där vi stod - mitt i cirkeln av kvarlevorna av förfäderna

- Jag har fått möta och lära känna den samiska kulturen på många sätt, vid det stora samiska konfirmandlägret på Edelviks Folkhögskola, i den samiska kyrkhelgen i Saltolukta, vid firandet av den samiska nationaldagen i Jokkmokk och vid invigningsgudstjänsten och seminarium under Jokkmokks marknad tillsammans med ärkebiskop Antje Jackelén, men också i möten med representanter för sametinget och genom samtalen med Svenska kyrkans samiska råd. Återbördandeceremonin i Lycksele i augusti är självklart en mycket stark upplevelse av sorg och lättnad, ett viktigt steg i försoningsarbetet. Att få delta vid det mottagandet av den nordsamiska Bibeln 2019 i Kautokeino var en gemensam glädje, liksom mottagandet på svensk mark i Kiruna senare under hösten. Jag har haft förmånen att möta många personer i samtal där stolthet, svärta, kraft och glädje avspeglat sig.

Något som satt spår är återbördandet av kvarlevorna av 25 individer som tagits från sin ursprungliga viloplats till Lycksele gamla samiska begravningsplats.

- Det var så starkt att hålla tal där vi stod - mitt i cirkeln av kvarlevorna av förfäderna och den stora skara av människor som var samlade för att följa dem ännu en gång till den sista vilan. Att i mitt tal erkänna vår del i övergreppet att de grävdes upp och fördes bort och nu välkomna dem tillbaka till den jord som de en gång lagts till vila i.

Den samiska flaggan hissas utanför Luleå stiftskansli samtidigt som flera församlingar i stiftet gör speciella arrangemang. Ett av dem, i Jokkmokk, involverar den svenska kungen.

- Det känns gott att vi, på olika sätt, uppmärksammar denna viktiga dag i Luleå stifts församlingar exempelvis i Älvsbyn, Vittangi, Arvidsjaur och Arjeplog. Vid firandet i Jokkmokks kyrka överlämnar generalsekreteraren för Svenska Bibelsällskapet, Anders Göranzon, nordsamiska Biibbal 2019 till H.M. Konungen.

Biibbal 2019. Foto: Svenska Bibelsällskapet

- Jag gläder mig åt att vi till pingst tar i bruk Svenska kyrkans gudstjänstböcker på nord- luleå- och sydsamiska, att vi redan har bibel eller bibeltexter på de olika samiska varieteterna, att psalmer finns översatta och att vi till sommaren får en ny psalmbok på nordsamiska. Svenska kyrkans teologiska kommitté har också fått i uppdrag att jobba med förståelsen för samisk andlighet kopplat till kristen tro och i mitt eget stift skriver Birgitta Simma, samisk präst och stiftsmedarbetare, en bok om samiskt kyrkoliv.

Det pågår ett arbete för att varje församling i hela Sverige ska kunna fira gudstjänster där vi får ta del av tron genom samiskt språk och kultur

- Det pågår ett gediget arbete för att varje församling i hela Sverige ska kunna fira gudstjänster där vi får ta del av tron genom samiskt språk och kultur!
- Känslan av att vi möts som människor med lika värde och värdighet är så viktigt.