Glädje över att mötas på samiska kyrkodagar i Enare

Nyhet Publicerad

Efter att pandemin satte stopp blev det äntligen dags att mötas på de samiska kyrkodagarna igen. Deltagare från hela Sápmi kom till Enare, Finland, för att mötas, fira gudstjänst och inspireras.

Första helgen i augusti ägde den femte sammankomsten med samiska kyrkodagar rum i Enare, Finland. Förra gången samiska kyrkodagar hölls var 2017 i Arvidsjaur och sedan satte pandemin stopp. Årets tema var Bassi Dolla-Bassi Álbmot, Helig Eld-Heligt folk, och under tre dagar bjöds det på seminarier, gudtjänster och tillfälle att sjunga samiska psalmer.

Samiska kyrkodagarna är ett viktigt tillfälle att vara tillsammans och få träffas och samlar av tradition samer och övriga besökare från alla fyra länderna i Sápmi. I år var dock sorgen stor över att representanter från nordvästra Ryssland saknades på grund av kriget i Ukraina.

Ärkebiskop Antje Jackelén framförde en hälsning och underströk vikten av att det varit viktigt att ta reda på sanningen om de orätter som begåtts mot det samiska folket och att det är en process att se vad vi kan göra tillsammans för att kunskapen ska bli bättre. 

– Det var roligt att så många från Luleå stift var med på de samiska kyrkodagarna. Glädjen över att äntligen återigen få samlas i en gränsöverskridande miljö med samer från Norge, Sverige och Finland var stor. I gudstjänsterna, föreläsningarna, måltiderna och allt som hände däremellan blev det också så tydligt hur viktigt det är att tron får ta sig uttryck i språk, gemenskap och kultur som självklart är samisk, säger Åsa Nyström, biskop i Luleå stift.

 

Olle Thoors, Kiruna pastorat

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.

Samiska

Sedan flera år pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.