Förbönsgudstjänst för fred i Ukraina

Nyhet Publicerad

Den 29 mars bjöd flera av de kristna kyrkorna i Luleå in till förbön och ljuständning för Ukraina. Många ville vara med för en stunds bön, sång och eftertanke.

Luleå domkyrka var välfylld när deltagare från många olika kyrkofamiljer samlades till förbön och ljuständning för Ukraina. Deltagarna kom från Equmeniakyrkan, Katolska kyrkan, Pingstkyrkan, rysk-ortodoxa församlingen, EFK, EFS, Frälsningsarmen och Svenska kyrkan med flera.

Bön som i Ukraina, sång som i Taizé

Biskop Åsa Nyström hälsade välkommen till gudstjänsten.

– Vi är många goda krafter från olika kyrkofamiljer som samlats här för att be. Vi gör det här tillsammans och vi bidrar med sånger och böner från olika traditioner.

Gudstjänsten inleddes med läsning på svenska och ukrainska av psalm 31 i Psaltaren. I Ukraina och på många andra håll i världen samlas människor varje dag klockan 16.00 för att läsa just den psaltarpsalmen.

Förbönen leddes av representanter för de deltagande kyrkofamiljerna. Under ljuständningen sjöngs sånger från Taize – en kristen kommunitet i centrala Frankrike, som 2018 hade sitt första regionala möte i Lviv, Ukraina. Gudstjänsten samlades ihop i Herrens bön som bads på kyrkslaviska, det gudstjänstspråk som används i Ukraina och Ryssland.

Fredsmanifestation på gågatan

Strax innan gudstjänsten deltog ett fyrtiotal personer i en fredsmanifestation på gågatan i Luleå. André Jakobsson, regional kyrkoledare för Equmeniakyrkan, berörde i en appell den svåra situationen för de 10 miljoner människor i Ukraina som nu tvingats på flykt från sina hem. Människor som längtar efter det vanliga, men där det mesta av det vanliga är undanryckt för dem. Människor som försöker hitta trygghet och vila någonstans mitt i ett våldsamt krig.

– Vi hoppas fortfarande att diplomatin ska finna vägar till fred. Vi hoppas att sunt förnuft och godhet och kärlek till sist ska segra och avsluta denna grymma invasion. Därför går vi i vår vanmakt, men också i vår längtan efter fred, till Gud i bön. Det är så viktigt att inte hatet får växa, utan att kärleken får besegra hat och ondska betonade André Jakobsson.

Manifestationen avslutades med en bön från Sveriges kristna råd:

Heliga, treeniga Gud, du som är världens upprätthållare och frälsare.
Vi ber för situationen i och omkring Ukraina.
Vi ber om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare att gå fredens väg.
Stärk enheten mellan människor, folk och stater. 
Hjälp oss att verka för fred och försoning.
Jesus Kristus, vår befriare, ge våra oroliga hjärtan ro.
Kom med din fred. Amen.

 

Maria Lundström Pedersen​