Fem nya diakoner och präster välkomnade

Nyhet Publicerad

Söndag den 11 juni vigdes tre diakoner och två präster till tjänst i Svenska kyrkan. En nästan fullsatt Luleå domkyrka välkomnade de fem nya medarbetarna med applåder och hejarop. De nyvigda börjar nu arbeta i församlingar i Västerbotten.

Den 11 juni var den första riktigt varma junidagen i Luleå, även om vinden – eller Anden – var med. Solen strålade över Luleå domkyrka när Eva Lundberg, Sara Sandström och Stig Sörlin vigdes till diakoner, och Elin Forss och Christoffer Lindberg till präster.

Regnbågens löfte, från skapelsen till dopfuntens vatten

I vigningstalet till de tre blivande diakonerna och två blivande prästerna talade biskop Åsa Nyström om söndagens tema, dopet. Bland annat om regnbågen.

– Regnbågens löfte står som en båge, från skapelsen och ner i dopfuntens vatten. Rengbågens löfte hör ihop med dopets löfte, där Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Hon talade också om dopet som det tydliga tecknet på att Gud inte gör skillnad på människor. Dopet är alltid öppet, även en vardagsförmiddag och oavsett kläder eller ålder.

– Så kära blivande diakoner och präster. Regnbågens båge går ner i dopets vatten och det gäller också er. Ni är burna, omslutna. Ni är inte färdiga – och det är som det ska. Valv efter valv kommer öppna sig. Mycket ljus kommer riktas mot er, men gör som Johannes och peka på Jesus. Visa nåd och omsorg, visa goda gränser. Ni är inte ensamma, ni är inneslutna. Vi lever alla mellan att bära och bäras. Gud själv lät sig bäras och sedan bar han världens skuld, bar oss. Det är en förebild för alla oss som är i tjänst.

Regnbågens båge går ner i dopets vatten och det gäller också er. Ni är burna, omslutna. Ni är inte färdiga – och det är som det ska. Valv efter valv kommer öppna sig.

biskop Åsa Nyström

Vigningstjänsten i Svenska kyrkan

Diakoner och präster är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. Det första året tjänstgör en ny präst som pastorsadjunkt i en så kallad missivförsamling, en introduktionsförsamling. Diakoner är däremot behöriga att tillträda diakontjänster direkt efter vigningen.

En diakon ska leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen. 

En präst ska leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet ska prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

I Luleå domkyrka medverkade stiftsdiakon Carina Johansson, domkyrkokaplan Tomas Lång, domprost Charlott Rehnman, domkapitlet i Luleå stift, rektorn för Johannelunds teologiska högskola James Starr, domkyrkoorganist Markus Wargh och Luleå domkyrkas vokalensemble under ledning av Samuel Lindh, biträdande domkyrkoorganist.

Nya medarbetare i Västerbotten

Alla fem nyvigda kommer börja arbeta i församlingar i Västerbottens län.

Nya diakoner:

  • Eva Lundberg, Vännäs-Bjurholms pastorat
  • Sara Sandström, Ålidhems församling i Umeå pastorat
  • Stig Sörlin, Burträsk-Lövångers pastorat

Nya präster:

  • Elin Forss, Skellefteå landsförsamling i Skellefteå pastorat
  • Christoffer Lindberg, för tjänst inom EFS, EFS Boliden

Yrken och utbildningar

Funderar du på att studera till tjänst i Svenska kyrkan i Luleå stift? Välkommen att höra av dig!