Foto: Ola Johansson/Luleå stift

En gudstjänst med starka känslor

Nyhet Publicerad

Den tre dagar långa konferensen Ságastallamat avslutades med en vacker och högtidlig gudstjänst. Här är några röster om dagarna och gudstjänsten.

Nils-Johan Labba, lägerchef i samiska konfirmandläger. Foto: Ola Johansson/Luleå stift

Nils-Johan Labba, slöjdare från Kiruna och lägerchef för det kommande samiska konfirmandlägret i Luleå stift

- Jag upplever att ärkebiskopen och övriga biskopar är äkta, de har gjort sin läxa och är väldigt drivna på att fortsätta det påbörjade arbetet. Det känns bra. Det är dock lite paradoxalt då det ligger mycket politik i den här frågan samtidigt som de politiska vindarna idag blåser åt helt andra håll. Finns en oro att det kan störa processen. 

Julia Rensberg, sitter i Kyrkornas världsråds centralkommitté. Foto: Ola Johansson/Luleå stift

Julia Rensberg, slöjdare från Jokkmokk som just nu studerar. Sitter i Kyrkornas världsråds centralkommitté.

- Det känns hoppfullt och det ger kraft att mötas. Handlingsplanen är bra i arbetet framåt och jag känner mig tacksam för möjligheten att göra min röst hörd och att ursäkten framfördes i Sápmi. 

Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor i Luleå stift. Foto: Ola Johansson/Luleå stift

Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor i Luleå stift

- Det känns ansvarsfullt och hoppingivande. De här dagarna visar tydligt att vi gör det här tillsammans. Det kändes väldigt starkt att vara med på gudstjänsten. 

Fredrik Juul, kyrkoherde i Malå-Sorsele pastorat Foto: Ola Johansson/Luleå stift

Fredrik Juul, kyrkoherde i Malå-Sorsele pastorat och kontraktsprost i Södra Lapplands pastorat

- Så bra och viktigt att dessa frågor lyfts. Att vi ser tillbaka på det som varit men framför allt att blicka mot framtiden, att prata om vägar framåt. Att det lyfts på en övergripande nivå har varit viktigt men nu måste vi göra samma arbete i våra hemförsamlingar.  

Kim Rehnman, sitter med i det samiska nätverket i Luleå stift. Foto: Ola Johansson/Luleå stift

Kim Rehnman, präst i Vännäs, sitter med i det samiska nätverket i Luleå stift

- Jag upplever att det är väldigt känslosamt, mycket känslor. Gudstjänsten och konferensen väcker olika känslor hos mig. Berörd av det som sägs i gudstjänsten, ledsen men samtidigt rörd på ett positivt sätt. Konferensen har väckt blandade känslor, det har tagits upp svåra frågor och det är så bra att det sker. Det känns hoppfullt.    

Ulrika Stenman och Ritvaelsa Seppälä, sitter med i det samiska nätverket i Luleå stift. Foto: Ola Johansson/Luleå stift

Ulrika Stenman, sjukhusdiakon i Luleå, sitter med i det samiska nätverket i Luleås stift

- Bra att ursäkten framförs en andra gång, att det kommer att bli förändring. Nu är det handling som väntar.  

Ritvaelsa Seppälä, stiftsadjunkt i Luleå stift, sitter med i det samiska nätverket i Luleås stift

- Det känns väldigt bra att alla är medvetna om att det är en process och att försoning tar tid då det märks att kunskapen varierar. Nu är det upp till oss i Svenska kyrkan att se till att det händer saker. Jag tycker också att det var bra att det fick göra lite ont när vi lyssnade till Jörgen Sivberitsson Stenberg.  

Ursäkten till det samiska folket framförd i Sápmi

Söndag den 23 oktober framfördes Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket vid en högtidsgudstjänst i Luleå domkyrka. Ursäkten handlar om historiska oförrätter och framfördes av ärkebiskop Antje Jackelén.