Diakoner och präster samlades till val

Nyhet Publicerad

Nu har diakoner och präster i Luleå stift valt ledamot och ersättare till domkapitlet för den kommande mandatperioden. Valet ägde rum på tre platser i stiftet.

Biskop Åsa Nyström var valförrättare från Kulturens hus i Luleå. Foto: Alexandra Nyman/Luleå stift

Den 16 november ägde valet till domkapitlet rum, då diakoner och präster samlades i Umeå, Skellefteå och Luleå för att rösta fram en ledamot och två ersättare.

– Det är ett väldigt viktigt val. Det har stort värde att stiftets diakoner och präster känner förtroende för sina representanter som de väljer till domkapitlet, säger Heidi Stenberg, stiftsjurist.

Omval för samtliga

Även om fler nominerades på plats blev det slutligen omval för sittande ledamot och ersättare.

Vigningstjänstens ledamot i domkapitlet 2022–2025 är Ewa Klarström-Karlsson, diakon i Nordmalings församling. Ersättare är Hans Johansson, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Boden. Ingrid Holmström Pavval, församlingsherde i Ålidhems församling, valdes till ersättare för biskopen och domprosten.

Domkapitlet består av totalt sju ledamöter.

Diakoner och präster samlade i Skellefteå kunde följa och delta i valet digitalt. Foto: Pär Parbring/Luleå stift
Domkapitlets ledamöter

Domkapitlet

I alla stift finns ett domkapitel med uppgift att stödja och utöva tillsyn över stiftets församlingar och pastorat, och att Svenska kyrkans ordning iakttas i församlingarna.