Debattartikel: "Amnesti är en form av nåd"

Nyhet Publicerad

Biskoparna Martin Modéus och Andreas Holmberg har skrivit en debattartikel om att genom en amnesti, ett slags nåd, lösa situationen för de ungdomar som omfattas av gymnasielagen. Författarna får stöd av Luleå stifts biskop Åsa Nyström.

I en debattartikel i Expressen skriver biskop Martin Modéus, Linköpings stift, och biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift, på det aktuella temat om vad som är långsiktigt hållbar migrationspolitik: "Det är bra och nödvändigt, men migrationspolitiken måste också vara långsiktigt human", skriver de båda biskoparna och menar att ansvar måste tas för de omkring 7 500 ungdomar som omfattas eller har omfattats av gymnasielagen.
   "Att välkomna främlingen och bry sig om invandraren är en hörnpelare i det kristna arv som i hög grad präglat det svenska samhällsbygget. Gästfrihet löper som en röd tråd genom Bibeln. Ungdomarna som omfattas av gymnasielagen är dock inte längre främlingar eller nyanlända. Efter fem-sex år är de en del av vårt samhälle."

Stor välvilja att stötta nyanlända medmänniskor

Språkcafé i Nyköpings församling. Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Luleå stifts biskop Åsa Nyström stödjer sina biskopskollegor och debattartikeln om amnesti för dem som nu drabbas av ett otydligt regelverk.
   – I vår del av landet ser vi med stor välvilja på att ta emot asylsökande och att aktivt arbeta med att stötta dessa medmänniskor, så att de får möjlighet att lära sig vårt samhälle och vårt språk, säger Åsa Nyström.

Gästfriheten löper som en röd tråd genom Bibeln

Vidare skriver Martin Modéus och Andreas Holmberg om hörnpelaren som präglat det svenska samhällsbygget; att välkomna främlingen och bry sig om invandraren. "Gästfriheten löper som en röd tråd genom Bibeln. Ungdomarna som omfattas av gymnasielagen är dock inte längre främlingar eller nyanmälda. Efter fem-sex år i Sverige är de en del av vårt samhälle. De finns i våra familjer, i idrottsklubben och i församlingen. De är våra vänner och klasskamrater, våra barn och syskon."

En rödhårig person och en person i slöja pratar över en kopp kaffe.

Migration och integration

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Vi ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.