Foto: Ola Johansson/Luleå stift

Bön på samernas nationaldag

Nyhet Publicerad

Den 6 februari är det samernas nationaldag. Vi ber tillsammans och tar emot Herrens välsignelse på några av de samiska språken.

Samernas nationaldag firas den 6 februari. Det var den dagen 1917 som det första samiska landsmötet hölls i norska Trondheim. Samma dag 1992 beslutade Samerådets konferens i Helsingfors att fira gemensamt i Finland, Sverige, Norge och Ryssland just den 6 februari.

Hälsningar från samiska nätverket

Det samiska nätverket i Luleå stift samlades under Jokkmokks marknad. Några av medlemmarna skickar här en hälsning:

Vi ber tillsammans:

Fjällens och det öppna landskapets Gud,
skogarnas och den rika mångfaldens Gud,
sjöarnas, havens och det pulserande livets Gud,
du som är med oss där vi lever och bor,
i din närhet vill vi vara,
i ditt namn vill vi be.

Herrens välsignelse på samiska

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Bild på boken Samiskt kyrkoliv.

Samiskt kyrkoliv – en bok om historia, kultur och teologi

Svenska kyrkan har åtagit sig att främja samiskt kyrkoliv och öka kunskaperna om samisk historia och kultur. Boken "Samiskt kyrkoliv" är ett av många bidrag till att åtagandena kan uppfyllas.