Bön i coronatid med biskop Åsa Nyström

Nyhet

Käre Gud, du som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.
I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa. Hjälp oss att leva så att vi hindrar smittan från att sprida sig.

Vi ber för alla som arbetar inom sjuk- och hälsovården, och andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Ge kraft, hälsa och vishet. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, till ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för alla som drabbas av sjukdom och för alla som känner oro och ängslan. Förbarma dig över oss. Vi ber om läkedom och din frid som övergår allt förstånd. Ge oss kraft att som människor i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen.

Vi ber för hela din världsvida kyrka, för Svenska kyrkan och alla våra församlingar.  Hjälp oss att tjäna dig och våra medmänniskor. Ge oss kreativitet och en vilja att hitta nya sätt att vara i din tjänst för fred och läkedom åt alla.

Låt din Ande vägleda oss. Ge oss impulser, både till handling och till vila. Ge oss förmåga att ge vidare den kärlek och solidaritet som du visat oss.

Vi ber i Jesu namn. Amen.
Gud välsigne er.