Foto: Pixabay

Bön för fred i Ukraina

Nyhet

Biskop Åsa Nyström delar en bön för Ukraina i en tid av ofred och lidande.

Biskop Åsa Nyström uppmanar till bön och arbete för fred och medmänsklighet. I ett tidigare inlägg på sin Facebooksida skriver hon att bibeltexterna om Prövningens stund, Den kämpande tron, Kampen mot ondskan tydliggör att Kärlekens väg – försoningens väg som Kristus gick för vår och mänsklighetens skull – också är smärtornas väg.

Hon avslutar med: ”Krigets fasor vittnar om att Paulus uppmaning att 'älska – inte med tomma ord, utan i handling och sanning' (1 Joh. 3:18) behöver tas på allvar. Så låt oss be, låt oss tala högt om att kriget måste få ett snabbt slut och låt oss stötta den lidande befolkningen i Ukraina.”

Bön för fred

Barmhärtige Gud,

i dessa svåra tider med ofred och lidande kommer vi till dig med vår djupa oro för situationen i Ukraina.

Vi ber för dem som utövar sin makt genom våld och tvång: förändra deras hjärtan till att våga bygga fred genom handlingar och samförstånd.

Vi ber om ett snabbt slut på kriget och blodsutgjutelsen. Förbarma dig över alla som nu drabbas av våldet, låt kärlekens handlingar nå dem. Hjälp oss att se hur vi kan vara till stöd och hjälp för människorna, för freden.

Amen.

 

Bönen är publicerad på Facebook den 24 februari 2022.

Bön för fred på ukrainska

Милостивий Боже
У ці важки часи смутку та страждань, ми звертаємося до Тебе, Боже, з глибоким хвилюванням у наших серцях через ситуацію в Україні.

Ми молимося за всіх тих, хто використовує насильство та примус заради влади - зміни їх серця, так щоб вони мали сміливість будувати мир на основі взаємодії та взаєморозуміння.

Мы молимося за найскоріше закінчення війни та кровопролиття. Змилуйся над усіма тими, хто потерпає від насильства у цей час, доторкнися любов'ю їхніх сердець. Допоможи нам зрозуміти, якою поміччю та опорою ми можемо бути людям, за ради миру.

Bön för fred på ryska

Милостивый Боже
В эти сложные времена раздора и страданий мы обращаемся к Тебе, Боже, с глубоким волнением о ситуации в Украине.

Мы молимся за тех, кто использует свою власть через насилие и принуждение - измени их сердца, чтобы они имели смелость строить мир на основе сотрудничества и взаимопонимания.

Мы молимся о скорейшем окончании войны и кровопролития. Смилуйся над всеми теми, кто терпит насилие; коснись любовью их сердец. Помоги нам понять, какою поддержку и помощь мы можем оказать людям ради сохранения мира.

Be en bön för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.