Biskopens resa i vänstiftet Konde

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 9–13 maj besökte biskop Åsa Nyström vänstiftet Konde i Tanzania. Tillsammans med Maria Klasson Sundin, biskopens adjunkt, mötte hon representanter för att vänstiftsrelationen ska utvecklas.

Texten nedan är ett utdrag ur en reserapport, skriven av biskopens adjunkt Maria Klasson Sundin.

Torsdag 9 maj

Biskop Åsa reste tillsammans med biskop Edward Johnson Mwaikali från Moshi till Mbeya via Dar es Salaam där jag, Maria Klasson Sundin, anslöt från Sverige. På flygplatsen i Mbeya möttes vi av en delegation bestående av Ikupilika Mwakisimba, generalsekreterare och pastor, Cecilia Nsombo, HR-ansvarig på stiftet, Nyibuko Mwambola och Judith Kajella, båda distriktspastorer.

En av de största kyrkorna i regionen

Efter att ha installerat oss åkte vi en tur genom Mbeya och såg de två äldsta kyrkorna i staden som hör till ELCT. Under kolonialtiden och en period efter den, var denna del av Tanzania den Moraviska kyrkans (Evangeliska brödraskapet, herrnhutisk tradition) område. ELCT startade församlingar där på begäran av lutheraner som flyttat till området och ville fira gudstjänst i sin egen tradition och idag är ELCT en av de största kyrkorna i regionen.

Musiken central

Sista anhalten för kvällen var Ruanda församling, där vi bjöds på en måltid och fick möta kyrkokören. De sjöng för oss, både musik med afrikanska rötter och västerländsk konstmusik (Händels hallelujakör på swahili). Musiken är central i ELCT:s gudstjänster och spänner över en stor bredd: alltifrån västerländska lovsånger ur en evangelikal, karismatisk tradition, över traditionella hymner och västerländsk klassisk musik till musik med tydligare afrikanskt ursprung.

Fredag 10 maj

Vi startade på morgonen och åkte mot Tukuyu, där stiftet har sitt huvudkontor. Vi hade ett kortare möte, fick höra om stiftets historia, om ungdomsarbetet och om de avlägsna missionsdistrikten.​ I Tukuyu finns också stiftets katedral, där prästvigningar m.m. äger rum.

Från Tukuyu åkte vi vidare mot Matema. ​Vägen gick över risfält och vi stannade till och tittade på risodlingarna. Framåt aftonen kom vi fram till Matema, en gammal tysk missionsstation som numera är ELCT:s kursgård. Alldeles i närheten ligger också kyrkans sjukhus och bibelskolan.​

Lördag 11 maj

Efter frukosten fick vi en grundlig presentation av sjukhuset. Trots att det är ganska litet, bedrivs här kvalificerad vård inom flera områden, framför allt mödra- och barnsjukvård och kirurgi. Dr. Lutengano Mwakilulele som är sjukhusets chef, berättade om verksamheten och om de svårigheter som uppstått, när staten inte längre finansierar privata sjukhus på samma sätt som tidigare. Matemasjukhuset har gott rykte och många söker sig dit, även från områden som har andra sjukhus närmare, men numera är de i högre grad beroende av de välbeställda, som kan betala för sin vård, medan vården av de fattigare går back.

Matema Bible and Vocational school

Efter sjukhuset åkte vi den korta vägen till Matema Bible and Vocational school. Tidigare låg skolan vid själva Matema-centret, men det flyttades lite längre bort från huvudvägen. Biskop Edward sade med glimten i ögat: ”Det är för att vi vill att de ska koncentrera sig på att studera”. Väl framme möttes vi av skolans elever, som välkomnade oss med sång. Vi blev visade runt i lokalerna och fick se såväl vanliga klassrum som sömnadsrummet, fullt med trampsymaskiner, och snickarverkstaden. Där lär sig eleverna yrken, som de kan försörja sig på eller bättra på en dålig evangelistlön. Skolan har nyligen fått el indraget. Tidigare har man varit beroende av helt manuella redskap, men nu öppnas möjligheten att lära sig arbeta med elektriska maskiner.​

Efter rundvandringen blev vi placerade vid ett bord utomhus och t.f. rektorn, Rev. Fadhili A. Mwamaloba, höll en presentation av skolan och dess situation. Lokalerna är slitna och saknar en matsal. Eleverna bor under mycket enkla omständigheter. De utbildas där till evangelister och de som siktar mot pastorsutbildning gör sitt första steg på bibelskolan innan de söker sig till universitet och seminarier​

”Ni är viktiga, ni gör ett bättre jobb än männen”

Biskop Edward höll ett tal till skolans elever. Han berättade att stiftet beslutat inrätta en ”Matema day” med extra kollekt i alla församlingar för att bland annat finansiera madrasser till elevernas sängar och lägga grundplåten till en elevmatsal. Han riktade sig mot slutet särskilt till de kvinnliga eleverna och uppmuntrade dem. ”Ni är viktiga, ni gör ett bättre jobb än männen”, sade han och fortsatte: ”Idag är jag här tillsammans med en biskop som är kvinna. En dag kanske någon av er är biskop i vår kyrka.” Hans tal möttes av jubel, både när han berättade om madrasserna och när han talade till kvinnorna. Biskop Åsa talade också till både lärare och elever om vikten av utbildning och önskade dem lycka till med sina studier och den församlingstjänst de så småningom ska gå in i.​

Söndag 12 maj

Dagen började tidigt. Redan kvart över sex åkte vi mot Bethel församling, där biskop Åsa skulle predika i två gudstjänster efter varandra. Kyrkan fylldes stadigt på och när gudstjänsten började var flera hundra personer samlade. Liturgin var en blandning av traditionellt allmänkyrkligt – med liturgiska skrudar, fasta böner och en ordning, vars grundmoment är lätta att känna igen även för den som inte kan språket – och lågkyrkligt – med avspänt introducerande kringprat, solosånger och fokus på undervisning.

Gudstjänsterna innehöll mycket musik av olika slag. En barnkör sjöng med tryck och glädje, en vuxenkör likaså och så ungdomskören, som sjöng mer västerländskt inspirerade lovsånger med långa solopartier. Församlingssången var stark och klar.​

Ni är viktiga, ni gör ett bättre jobb än männen”, sade han och fortsatte: ”Idag är jag här tillsammans med en biskop som är kvinna. En dag kanske någon av er är biskop i vår kyrka.

Biskop Edward

Tre kollekter under samma gudstjänst

Under gudstjänsten gjordes tre insamlingar: en till församlingens och stiftets verksamhet, en till kyrkbygget, som snart är avslutat, och en tredje, extra, till Matema Bible and Vocational School. Den ”Matema day”, som biskop Edward berättat om dagen innan, visade sig vara just denna dag. Vid varje kollekt var det offergång och gåvorna lades i stora säckar som stod på ställningar mitt på kyrkans golv. Det förekom också gåvor ”in natura”, frukt och grönsaker, som auktionerades ut på kyrkbacken efter gudstjänsten.

Biskop Åsa predikade om livet med Jesus

I båda gudstjänsterna predikade biskop Åsa. Predikan handlade om att livet med Jesus präglas av osäkerhet, där vi inte har alla svaren, men att vi är kallade in i en tillitsfull relation till honom, så att han kan leda oss längs vägen, visa oss sanningen och hjälpa oss att leva livet nära honom. Pastor Ikupilika översatte från engelska till swahili​.

Efter sista gudstjänsten var det sång och fotografering på kyrkbacken. Där auktionerades också de frukter och grönsaker som skänkts i kollekten ut till hugade församlingsmedlemmar.

avskedsgåvan till biskop em Hans Stiglund

På väg tillbaka till hotellet efter gudstjänsterna passerade vi den fastighet i Mbeya som stiftet köpt med hjälp av bidrag från den insamling som Luleå stift gjorde som avskedsgåva till biskop Hans Stiglund. Det är ett stort hus på en stor tomt med fruktträd och plats att bygga till kompletterande lokaler. ​Stiftet planerar att kunna använda det som gästhem och att troligen flytta hela eller delar av stiftskansliet dit.

Tacksamhet över besöket

På kvällen hölls det avslutande mötet för besöket. Biskop Edward tackade oss för att vi kommit och hoppades att nästa besök blir längre, så att vi kan besöka fler platser och kanske ta oss till något av de avlägsna missionsområdena. Vi talade också om gemensamma frågor rörande vänstiftsrelationen. Mötet avslutades med ömsesidiga uttryck för tacksamhet över besöket och med bön.

Måndag 13 maj

På samma sätt som vi möttes av en delegation, var det nu ett antal personer som följde oss till flygplatsen. Flera av dem som varit med under de här dagarna åkte med för att vinka av oss. Ett tydligt uttryck för vikten av vårt besök och viljan att uttrycka relation.