Biskopen om pastorat som bärkraft

Nyhet Publicerad

Biskop Åsa Nyström har arbetat med indelningsförändringar i både Uppsala stift och Luleå stift. I en film berättar hon kort om sina tankar kring det och lärdomar från den processutvärdering som gjorts.

Under sin tid på Uppsala stift arbetade biskop Åsa Nyström bland annat med frågor om indelningsändringar, det vill säga när församlingar börjar samverkan i pastorat. I en kort film berättar hon om sina tankar kring detta och vad som tas med från den utvärdering som presenterades den 18 februari.
   – Något vi lär av utvärderingen är hur vi ska samspela med de lokala ledarna. Det är svårt och komplicerat att jobba med förändringsprocesser. Vår uppgift som stift är att stödja de lokala ledarna i att stödja den lokala förändringsprocessen, säger Åsa Nyström.

Tre bilder av pastorat

Kyrkoordningen beskriver att församlingarna samverkar i pastorat, det vill säga att församlingarna är aktörerna.
   – Riktigt bra blir det när man vill den här samverkan och hitta former för det, säger Åsa Nyström som också berättar om och ritar tre bilder av hur församlingar och pastorat ibland förhåller sig till varandra.

Processutvärdering av strukturarbete i tre stift

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka och att lära sig av hur de lokalt anställda har uppfattat hur strukturförändringsarbetet genomförts inför bildandet av nya pastorat mellan åren 2013 och 2018. Det är Kyrkokansliet som tillsammans med Luleå, Härnösand och Uppsala stift beställt utvärderingen av Ramboll.

Om processutvärderingen

Utvärderingen bygger på en enkät till alla anställda i urval av församlingar som varit föremål för nya pastoratsbildningar i de tre stiften under åren 2013–2018.

 

Enkätundersökningen har skickats till 998 personer varav nästan hälften svarat. Den har kompletteras med fallstudier i fem av pastoraten, där två fokusgrupper bestående av representanter för personal respektive ledning och förtroendevalda.

Strukturarbetet utvärderat

Tillsammans har kyrkokansliet, Luleå, Härnösand och Uppsala stift utvärderat arbetet med strukturfrågor och hur församlingsanställda uppfattat strukturarbetet inför bildandet av nya pastorat, åren 2013–2018.